Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut mars 2023

De ärenden som renhållningsstyrelsen fattade beslut om på sammanträdet den 21 mars var remissärenden och informationsärenden. Därför gjordes ingen sammanfattning vid detta möte.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Handlingar från renhållningsstyrelsens sammanträde den 21 mars 2023.

Uppdaterad:

Dela sidan: