Länk till startsidan

Kommunfullmäktige – aktuella beslut mars 2023

Utökat omhändertagande av europeiskt avfall vid Sysavs anläggningar var en av frågorna som kommunfullmäktige beslutade om vid sitt sammanträde den 2 mars.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga på kommunens webbplats:

Möten och protokoll

Nej till ökat omhändertagande av europeiskt avfall

Avfallskoncernen Sysav, som ägs gemensamt av Lund och ytterligare 13 sydskånska kommuner, ska inte öka sitt omhändertagande av europeiskt avfall. Den uppfattningen har kommunfullmäktige ställt sig bakom. Ställningstagandet är ett svar på det förslag på framtida inriktning för Sysav som har lagts fram av koncernens framtidsråd. I förslaget står det att ”Med den regionala infrastruktur bolaget har utvecklat har Sysav också möjligheten att bidra till ett bättre klimatavtryck i Europa genom omhändertagande av utsorterade brännbara avfallsrester i högeffektiv modern energiåtervinning, vilken också kan möjliggöra en ökad lokal elproduktion”.

I beredningen av ärendet har kommunen granskat framtidsrådets förslag mot relevanta styrdokument för att bedöma hur det överensstämmer med den inriktning som kommunfullmäktige beslutat ska gälla för kommunen. Sammanfattningsvis konstateras att ett ökat omhändertagande av europeiskt avfall skulle tala emot flera mål i LundaEko – kommunens program för ekologisk hållbar utveckling 2021–2030. Det handlar framför allt om import av europeiskt avfall för förbränning som delvis är av fossilt ursprung. Att bolagets utsläpp av CO2 på sikt kan kompenseras av koldioxidinlagring ses som positivt, men tekniken är kostsam och tar många år att få på plats. Med anledning av det har kommunfullmäktige ställt sig bakom kommunstyrelsens förslag till uttalande att ”förbränning av avfallsrester vid en eventuell livstidsförlängning av befintliga pannor för avfallsförbränning, liksom investeringar i en eventuell ny anläggning för avfallsförbränning, förutsätter infångning och lagring av koldioxid eller annan teknisk lösning som förhindrar utsläpp av koldioxid eller radikalt sänker nuvarande utsläppsnivåer.”

Övriga delar av förslaget till framtida inriktning beslutade kommunfullmäktige att ställa sig bakom. Här beskrivs att: ”Framtidens Sysav ska vara en offensiv regional resurshanteringskoncern som erbjuder kommuner, industrier och verksamheter resurshanteringslösningar och samarbeten som skapar största möjliga klimatnytta” samt att ”Sysav tar tydligt helhetsansvar för såväl attraktiva som mindre attraktiva resursflöden från såväl kommuner som industri och verksamheter”.

LundaEko

Uppdaterad:

Dela sidan: