Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut januari 2023

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 17 januari fattades bland annat beslut om verksamhetsplan för 2023.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Beslutsunderlag för sammanträdet

Verksamhetsplan för Lunds renhållningsverk

Verksamhetsplanen är framtagen med stor involvering internt med både tjänstepersoner och politiker.

Renhållningsstyrelsen har valt att behålla samma sex utvecklingsmål som nämnden haft under 2022.

  1. Tillsammans med lundaborna skapar vi bättre resurshushållning.
  2. Lunds kommuns avfallshantering ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt.
  3. Lunds renhållningsverk är en attraktiv arbetsplats med hög kompetens.
  4. Budget i balans
  5. Verksamheten är kostnadseffektiv och har hög kvalitet.
  6. Genom samverkan med andra utvecklas nya hållbara lösningar.

2024 kommer vi som kommun ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar från producenterna vilket innebär att vi under 2023 behöver rusta oss inför detta. Bland annat genom att titta över våra ekonomiska kalkyler för 2024, utarbeta en ny taxa för 2024, samt se hur vi ska kunna fullfölja de ansvar vi i Lund sedan lång tid velat ta fullt ut.

Under 2023 kommer stort fokus också ligga på att öka utsorteringen av matavfall. Den 31 december 2023 ska 75 procent av matavfallet samlas in, enligt ett nationellt mål, detta mål finns även med i Lunds kommuns avfallsplan. Trots att Lund sorterat ut matavfall under lång tid har vi en bit kvar för att nå målet 2023 att 75 procent av allt matavfall ska sorteras ut. Nu gäller det att vi kommer i mål med matavfallet.

Mer information om renhållningsstyrelsen och kommande möten

Uppdaterad:

Dela sidan: