Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kultur- och fritidsnämnden - aktuella beslut i december 2022

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, yttrande över två motioner samt fyra Lundaförslag var några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 december 2022.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Kultur- och fritidsnämndens alla handlingar till sammanträdet den 15 december

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 och handlingsplan för 2023

Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM. Uppföljningen består av ett antal frågor utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift för systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1) och har i år besvarats av chef, skyddsombud och en till två medarbetare inom varje enhet. Vilka medarbetare som har deltagit har beslutats på respektive arbetsplatsträff, APT. SAM-uppföljningen genomfördes under perioden september–oktober 2022. Resultatet för kultur- och fritidsnämnden visar på ett över lag väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet är en naturlig del av verksamheten. Kultur- och fritidsnämnden beslutade även om en förvaltningsgemensam handlingsplan för år 2023.

Utökat stöd till Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet i Lund driver verksamheten på Skryllegården på uppdrag av Lunds kommun. Friluftsfrämjandet har under 2022 varit i kontakt med kultur- och fritidsnämnden vid flera tillfällen på grund av ökade kostnader som framför allt påverkats av ökade el- och gaspriser. Kultur- och fritidsförvaltningen har i samverkan med kommunkontoret berett ärende till kommunstyrelsen med förslag på utökat stöd om 820 tkr till Friluftsfrämjandet med anledning av dessa ökade kostnader. Kultur- och fritidsnämnden beslutade utbetala extra stöd till Friluftsfrämjandet om maximalt 820 tkr, anpassat till konstaterade ökade kostnader för 2022.

Uppdaterad:

Dela sidan: