Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunfullmäktige – aktuella beslut november 2022

Nästa års skattesats och beställningen av en ny förskola i Stångby. Det är två av ärendena som kommunfullmäktige beslutade om vid sitt sammanträde den 24 november.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga på kommunens webbplats:

Möten och protokoll

Kommunalskatten kvar på 21,24 kronor nästa år

Den kommunala skattesatsen i Lunds kommun ligger kvar på 21,24 kronor nästa år, har kommunfullmäktige beslutat. Skattesatsen blir därmed oförändrad jämfört med i år.

När kommunfullmäktiges sammanträder nästa gång, den 12-13 december, väntas politikerna behandla ekonomi- och verksamhetsplan 2023–2025 med budget för 2023. Enligt kommunallagen måste ett nyvalt kommunfullmäktige dock fastställa kommande års skattesats före den sista november – därav torsdagens beslut.

Beslutet om 2023 års skattesats är preliminärt. När kommunfullmäktige träffas i december för att behandla nästa års budget har de enligt kommunallagen möjlighet att besluta om en annan skattesats än den som nu röstats igenom.

Ny förskola i Stångby ska ge plats för 100 barn

En ny förskola med plats för 100 barn ska byggas på Drabantvägen i Stångby. Kommunfullmäktige har godkänt barn- och skolnämndens beställning av förskolan, och har samtidigt beslutat att sätta av 70 miljoner kronor till bygget.

I servicenämndens uppdrag att genomföra byggnationen ingår att maximera användandet av solpaneler på förskolans tak. Finansieringen av bygget ska beaktas i arbetet med ekonomi- och verksamhetsplan 2025–2027.

Förskolan var uppe för beslut i kommunfullmäktige under 2021. Då fattades beslutet att låta bygga en ny förskola i Stångby med en kapacitet på 134 barn och en investeringsram på 68,7 miljoner kronor. Efter projektering stod det klart att pengarna inte skulle räcka, och dessutom visade en uppdaterad befolkningsprognos på ett minskat antal barn i förskoleålder i kommundelen. Barn- och skolnämnden ändrade då beställningen till en mindre förskola.

Mer information om byggnation av ny förskola i Stångby

Uppdaterad:

Dela sidan: