Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kultur- och fritidsnämnden - aktuella beslut i november 2022

Lunds kulturpris 2022, Lundapokalen 2022, årets stipendier inom idrott och kultur samt ett Lundaförslag var några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 17 november 2022.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar

Lunds Kammarsolister (LuKaS) tilldelas Lunds kulturpris 2022

Varje år delar Lunds kommun ut Lunds kulturpris till den kulturpersonlighet eller kulturorganisation som under många år har arrangerat, skapat eller på något sätt stärkt kulturen för Lunds medborgare och besökare. Prissumman är 15 000 kr. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att årets pris tilldelas Lunds Kammarsolister (LuKaS).

Tyra Axnér tilldelas Lundapokalen 2022

Lundapokalen är instiftat för att uppmärksamma och uppmuntra förtjänstfulla idrottsprestationer under året. Årets mottagare är Tyra Axnér, landslagsspelare i handboll med rötterna i LUGI Handboll, för sina framgångar inom landslaget som belönades med en plats i EM-truppen. Mästerskapsdebuten beskrivs som den största individuella framgången inom Svensk damlandslags handboll någonsin.

Du kan läsa mer om priserna och övriga stipendier på Lunds kommuns hemsida

Fördelning av resterande medel för åtgärder med anledning av konflikten i Ukraina

För 2022 har kommunfullmäktige tidigare beslutat om ett tilläggsanslag till kommunstyrelsen om 28,5 miljoner kronor, för åtgärder med anledning av kriget i Ukraina. Kommunstyrelsen har under året beslutat om tre åtgärder som finansierats av tilläggsanslaget. Kvarstående anslag 2022 uppgår till 14,4 miljoner kronor, varav 1,625 miljoner kronor har fördelats till kultur- och fritidsnämnden. Av dessa ska 0,6 miljoner kronor nu fördelas. Stödets storlek om 0,6 miljoner kronor baseras på prognosen om att cirka 600 personer på flykt beräknas komma till Lunds kommun under 2022. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att dessa ytterligare medel ska fördelas som ett sökbart stöd till aktörer med verksamhet för personer på flykt och som inte mottar lokalt aktivitetsstöd (LOK).

Lundaförslaget – Återuppta midsommarfirandet i Lunds stadspark, år 2023

Att gemensamt träffas för att fira högtider är ett fint sätt för människor att komma samman, och kan bidra till att bryta isoleringen för människor som saknar familj och vänner att fira med. I Lund brukar ett stort antal midsommarfiranden äga rum runt om i kommunen. Vanligen arrangeras de av idrottsföreningar, hembygdsföreningar, scoutföreningar och liknande – ofta med lokal förankring till platsen där firandet äger rum. Merparten av dessa firanden äger rum utanför Lunds tätort. Kultur- och fritidsnämnden förfogar över såväl närområdesbidrag som bidrag till publika arrangemang. Båda dessa bidragsformer skulle kunna lämpa sig för en förening eller annan aktör som ville arrangera ett firande i Stadsparken. Nämnden anser inte att kommunen ska arrangera ett sådant firande, men uppmanar den förening som ser behov av ett sådant firande att ansöka om stöd för att genomföra det.

Uppdaterad:

Dela sidan: