Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen – aktuella beslut oktober 2022

2023 års skattesats var ett av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 31 oktober.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på

Möten och protokoll

Kommunalskatten föreslås vara oförändrad nästa år

Kommunstyrelsen föreslår att den kommunala skattesatsen i Lunds kommun ligger kvar på 21,24 kronor nästa år. Om kommunfullmäktige godkänner förslaget vid sitt sammanträde den 24 november så blir skatten därmed oförändrad jämfört med i år.

Ekonomi- och verksamhetsplan 2023–2025 med budget för 2023 kommer att beslutas av kommunfullmäktige vid sitt möte den 12-13 december, i stället för i november som det först var tänkt. Men skattesatsen behöver beslutas tidigare: enligt kommunallagen ska den fastställas av nyvald kommunfullmäktige före den sista november.

När kommunfullmäktige träffas i december för att behandla nästa års budget har de enligt kommunallagen dock fortfarande möjlighet att besluta om en annan skattesats än den som väntas beslutas den 24 november.

Uppdaterad:

Dela sidan: