Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i oktober 2022

Antagningsrapport gymnasie- och gymnasiesärskolan 2022 var ett av ärendena som utbildningsnämnden fattade beslut om den 26 oktober.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Antagning till gymnasie- och gymnasiesärskolan 2022

Det är totalt 3725 ungdomar som har gjort ett förstahandsval till nationella program på kommunal eller fristående gymnasieskola i Lunds kommun inför hösten 2022. Detta innefattar sökande från kommunerna inom samverkansområdet och sökande från övriga Sverige och också från andra länder. 2967 av eleverna har sökt ett högskoleförberedande program i första hand och resterande 758 har sökt ett yrkesprogram.

Till nationellt program på de kommunala gymnasieskolorna i Lund har 2680 ungdomar sökt i första hand. Flest ungdomar söker högskoleförberedande program där antalet förstahandsval är 2269 och resterande 411 elever har sökt yrkesprogram.

Totalt har 3420 sökande blivit antagna till gymnasieskolorna i Lund, varav 2288 till en kommunal gymnasieskola och 1132 till en fristående skola.

Av elever som är folkbokförda i Lunds kommun har 1458 gjort ett förstahandsval till gymnasieskolor varav 1060 har sökt till kommunal gymnasieskola och 258 till friskolorna i Lund. 140 elever har sökt kommunal eller fristående gymnasieskola i en annan kommun i första hand.

173 elever har blivit antagna till introduktionsprogram i Lunds kommun. 19 ungdomar har sökt gymnasiesärskola i Lunds kommun varav 18 blivit mottagna. Dessa innefattar både ungdomar som är folkbokförda i Lunds kommun och andra kommuner.

Vid avslutad antagning var fem sökande folkbokförda i Lund med ansökan till gymnasieskola och behörighet till nationella program och sex med behörighet till introduktionsprogram utan gymnasieplats. Antagningen lämnas efter den 15 september över till respektive rektor och de ungdomar som inte erbjuds plats kontaktas via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Rapporten baseras på aktuell ansöknings- och antagningsdata vid tidpunkten då antagningen avslutas inom samverkansområdet, den 15 september. Utbildningsnämnden godkände antagningsrapporten.

Här hittar du hela antagningsrapporten

Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: