Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunfullmäktige – aktuella beslut oktober 2022

Ny kommunstyrelse, ny ordförande för denna samt vilka som blir kommunalråd och oppositionsråd för den kommande mandatperioden beslutades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på sidan möten.

Möten och protokoll

Nytt styre av Lund framröstat

Det blir återigen maktskifte i Lunds kommun. Moderaterna och Socialdemokraterna, stödda av Vänsterpartiet och Kristdemokraterna, tar över styret efter Lundakvintetten (Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och FörNyaLund) som suttit vid makten under den gångna mandatperioden. Vid tisdagens kommunfullmäktigesammanträde fördelades de ledande posterna i kommunstyrelsen, som är kommunens viktigaste styrnings- och ledningsorgan.

Ordförande för den nya kommunstyrelsen, som tillträdde genast efter beslutet, blir Anders Almgren (S). Vice ordförande blir Rasmus Törnblom (M), och andre vice ordförande Philip Sandberg (L).

Till kommunalråd för perioden 1 november 2022-12 december 2026 utsågs Anders Almgren (S), Helena Falk (V), Rasmus Törnblom (M) och Hedvig Åkesson (KD). Till oppositionsråd för samma period utsågs Philip Sandberg (L), Jan Annerstedt (FNL) och Mattias Horrdin (C).

Den nya kommunstyrelsen sammanträder redan måndag den 31 oktober. Den väntas då bland annat bereda förslag om 2023 års skattesats.

Uppdaterad:

Dela sidan: