Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i oktober 2022

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden att en detaljplan som kan göra det möjligt att bygga två nya villor i Björnstorp ska ut på samråd. Man besvarade också flera remisser och skrivelser, bland annat om ett naturreservat i Dalby och fler bostäder i Revinge.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar.

Nytt naturreservat i Dalbyn

Byggnadsnämnden tycker att det är en bra idé att bilda ett nytt naturreservat i Dalby. Området det handlar om kallas Klockarelyckan och ligger precis öster om Dalby. Syftet med att göra det till naturreservat är att bevara den biologiska mångfalden och att skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer, men även att skapa en plats för friluftsliv. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Fler bostäder önskas

Nämnden besvarade även två andra skrivelser från Liberalerna som handlade om att det bör byggas fler småhus och att det ska byggas fler bostäder särskilt i Revinge. Båda skrivelserna besvarades med att frågorna kommer att ges uppmärksamhet i arbetet med en reviderad översiktsplan.

När det gäller småhus lyfter nämnden att tidigare beslut om att värna jordbruksmark och förtäta innebär utmaningar när det kommer till att bygga småhus. En strategi kan vara att på andra sätt säkerställa kvaliteter som liknar det egna husets kvaliteter, till exempel med stadsradhus.

För Revinge tar nämnden med sig de förslag till platser som Liberalerna lyfter fram i sin skrivelse.

Nya villor i Björnstorp

En detaljplan som möjliggör två nya villor i Björnstorp ska nu på samråd. Samrådsförslaget innebär att det kan byggas två enbostadshus på platsen. Planområdet ligger i bostadsområdet som en lucktomt mellan två trädgårdar och används idag som åkermark.

 

Ärendet om en in- och utfart från Idalafältet mot Sjöbovägen återremitterades.

 

Uppdaterad:

Dela sidan: