Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunfullmäktige – aktuella beslut i september 2022

Ny renhållningsordning var ett av ärendena som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på

Möten och protokoll

Plan för avfallshantering röstades igenom

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att anta förslaget till renhållningsordning för år 2022-2026. Renhållningsordningen, som träder i kraft redan i morgon den 1 oktober, består av avfallsplan och tillhörande föreskrifter för avfallshantering. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen samt uppgifter om hur kommunen ska göra för att minska avfallets mängd och farlighet.

Det övergripande målet för kommunens avfallshantering återfinns i Program för ekologisk hållbar utveckling (Lunda Eko), som sträcker sig fram till 2030. Enligt programmet ska mängden verksamhets- och hushållsavfall i kommunen minska markant – för hushållsavfall med minst 35 procent per invånare jämfört med 2013.

Avfallsplanen består av fyra delområden med olika mål: minskning av avfall, utsortering av avfall, nedskräpning och samverkan. Alla kommunala nämnder och bolag ska enligt planen ta fram aktiviteter och åtgärder riktade mot kommunens invånare och verksamheter för att öka kunskapen om avfallsminimering. Avfallsplanen inkluderar även beskrivningar av hur målen kan relateras till Agenda 2030 och andra styrdokument på området.

Uppdaterad:

Dela sidan: