Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut augusti 2022

Barn- och skolnämnden hade den 30 augusti sitt första sammanträde efter sommaruppehållet. Bland annat behandlades ett förslag om fler öppna förskolor i Lunds kommun.

Beslutsunderlag från sammanträdet finns att ta del av här.

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval från nämndens sammanträde:

Skrivelse från (S): Fler öppna förskolor i Lunds kommun

Socialdemokraterna har lämnat en skrivelse till barn- och skolnämnden, där det föreslås att Lunds kommun ska inrätta ytterligare minst två öppna förskolor, varav en i de östra kommundelarna.

Barn- och skolnämnden lämnade under våren sina synpunkter på ett förslag om fler familjecentraler i kommunen. På en familjecentral finns mödrahälsovård, barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola samlokaliserade. Denna fråga ska nu prövas vidare av kommunfullmäktige.

Barn- och skolnämnden menar att frågan om familjecentraler bör prioriteras och att inrättandet av fler familjecentraler därför, efter ett beslut i kommunfullmäktige, ska utredas i första hand. I andra hand beslutade nämnden att uppdra åt förvaltningen att separat utreda frågan om fler öppna förskolor i kommunen.

Mer om barn- och skolnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten, samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad:

Dela sidan: