Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i augusti 2022

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat att det är dags för samråd för en detaljplan som kan göra det möjligt att bygga en skola i Brunnshög. Nämnden besvarade även några remisser och beslutade om flera gatunamn på LTH-området.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Padelhall i södra Lund

En ny detaljplan antogs som gör det möjligt med en permanent padelhall i Råbyholms verksamhetsområde, vid Ruben Rausings väg närmast E22:an. Idag finns en kontorsbyggnad samt en industri- och lagerhall på platsen. Fastighetsägaren har sedan 2021 haft ett tillfälligt lov för padelhall som nu alltså får möjlighet att bli permanent.

Flera nya gatunamn på LTH-området

Spårvägen påverkar logistiken till och från byggnaderna på LTH-området. För att underlätta navigering och transporter har Akademiska Hus tillsammans med LU/LTH efterfrågat nya namn på ett antal vägar. Några av de nya namnen som beslutades var Kontaktvägen, Formstråket, Märkesbacken, Vägen Vägen och Sjögången.

Brunnshög får ny skola på historisk plats

Detaljplanen som möjliggör en ny för- och grundskola för drygt 400 elever ska ut på samråd. Området ligger i centrala Brunnshög, mellan Vektorgatan och Odarslövsvägen, väster om Brunnshögs gård. På platsen låg tidigare en gammal skola, där det gick elever fram till mitten av 1900-talet.

Skolan planeras bli cirka 7000 kvm bruttoarea och kommer vara flera sammanbyggda huskroppar i en till tre våningar. Det är Lund International School, som idag hyr lokaler på annan plats i Lund, som vill bygga en ny skola för barn från 3 till 16 år.

Onödigt med ny mobilitetnorm

Det är inte nödvändigt att ersätta parkeringsnormen med en hållbar mobilitetsnorm för att kunna anpassa parkeringskraven vid byggandet av studentboenden anser byggnadsnämnden, detta som ett svar på en motion från Miljöpartiet. Parkeringsnormen har redan särskilda lättnader för studentboenden och dessutom finns möjlighet till olika åtgärdspaket som kan göra det möjligt med så kallat bilfritt boende.

Byggnadsnämnden gav därmed ett delsvar motionen som i sin helhet ska behandlas av kommunstyrelsen. Övriga förslag i motionen kommer att besvaras av andra nämnder.

Byggnadsnämnden bekräftar lundaförslag

Både gällande översiktsplan och kommunens program för ekologisk hållbarhet betonar att den odlingsbara jordbruksmarken är värdefull och måste skyddas så långt det är möjligt för att säkra framtida livsmedelsproduktion. Detta blev en del i byggnadsnämndens instämmande svar på ett lundaförslag om att inte låta bördig jord (8–10) transformeras till bostäder och/eller industrimark.

Uppdaterad:

Dela sidan: