Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunfullmäktige – aktuella beslut i juni 2022

Stärkt stöd för skyddsbehövande från Ukraina och bildandet av en gemensam överförmyndarnämnd var två av ärendena som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på

Möten och protokoll

Lund förstärker stödet för skyddsbehövande från Ukraina

Vilka konsekvenser Rysslands krig mot Ukraina kommer att få för Lund finns det fortfarande oklarheter kring – både vad gäller hur många ukrainare som Migrationsverket kommer att fördela till kommunen och vad den ekonomiska ersättningen blir från staten.

För att säkerställa att Lund har kapacitet att ta emot tillfälligt skyddsbehövande från Ukraina på ett bra sätt har kommunfullmäktige beslutat att förlänga hyreskontraktet för det akutboende som under våren har använts på uppdrag av Migrationsverket. Nytt slutdatum för hyrperioden är den 30 april 2023. För att finansiera boendesatsningen, men även andra löpande kostnader som kan uppkomma under året med anledning av kriget i Ukraina, har kommunfullmäktige beslutat att bevilja 28,5 miljoner kronor.

Med anledning av situationen i Ukraina

Lund och Eslöv bildar gemensam överförmyndarnämnd

Den 1 januari 2023 bildar Lunds och Eslövs kommuner en gemensam överförmyndarnämnd med Lund som värdkommun. Det har kommunfullmäktige beslutat, förutsatt att Eslövs kommunfullmäktige fattar samma beslut.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Kommunernas respektive verksamheter är i dag relativt små. En sammanslagning bedöms därför gynna verksamheten genom att ge bättre förutsättningar för utveckling och långsiktig hållbarhet. Redan i dag samarbetar de båda kommunernas överförmyndarverksamheter, och genom en gemensam nämnd blir det möjligt att ytterligare nyttja volymfördelar, minska sårbarheten, utnyttja potentialen i det samlade geografiska området och verksamheternas olika styrkor samt hantera framtida krav.

Det är vanligt med samverkan inom överförmyndarområdet, i dag samverkar cirka 180 av Sveriges 290 kommuner i en gemensam nämnd och/eller en gemensam förvaltning för överförmyndarfrågor.

Överförmyndarnämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: