Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i juni 2022

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden att starta planeringsarbetet för ett nytt centralt kvarter och ett större område i norra Brunnshög, på Science Village. Nämnden tog även ställning till bland annat en detaljplaneändring för Södra Råbylund och bestämde att gatan där nya Axis och Saabs lokaler ska byggas ska heta Skyddsgatan.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Ett nytt kvarter med handel och bostäder mitt i Lund

Kvarteret Färgaren, i dagligt tal gamla Åhlenshuset, kan rivas och ge plats för nya hus. Byggnadsnämnden gav positivt planbesked och målet är en ny detaljplan inom tre år.

Tanken från fastighetsägarens sida är att de nuvarande husen ska rivas och ersättas med nya. Det nya kvarteret ska kunna innehålla centrumverksamheter, till exempel butiker, kontor, restauranger, café, gym och spa på de tre nedersta våningarna. Över det blir det plats för bostäder och bostadsgårdar.

Ny detaljplan och nytt planprogram på Science Village

Detaljplanen är den fjärde etappen av Science Village Scandinavia. Här planeras för utbildning och forskning men även hotell, restauranger och ett torg. Tanken är att binda samman tidigare planlagda delar till en helhet.

Flera betydande förutsättningar såväl utanför som inom planområdet har förändrats sedan 2013 då den översiktliga planeringen beslutades. Därför beslutade nämnden att stadsbyggnadskontoret ska ta fram ett planprogram parallellt med detaljplanen. Planprogrammet omfattar ett större område och kommer utreda mer övergripande planeringsfrågor.

Justerad detaljplan i Råbylund

Byggnadsnämnden har antagit en ändring av detaljplanen för den delen av Stora Råby där det ska byggas skola med idrotts- och gymnastikhall, livsmedelsbutik och över 600 nya bostäder. Ändringen berör endast kvarteret Arkaden och innebär att man ska få lova att bygga på lite mer av marken och något högre.

Skyddsgatan sällskapar Patentgatan och Innovationsgatan

Kvarteren där både SAAB och Axis ska bygga nytt behövde kompletteras med ett gatunamn för att skapa bättre förutsättningar för adressättning. Gatan som kommer att ligga i närheten av Innovationsgatan och Patentgatan fick namnet Skyddsgatan. Ett passande namn då verksamheterna i området bland annat innefatta försvarsindustri.

Uppdaterad:

Dela sidan: