Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i april 2022

Förutsättningarna att erbjuda ukrainska flyktingar utbildning i svenska och yttrande över fristående skolors ansökan om att starta eller utöka sin verksamhet är några av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 27 april.

Utbildningsförvaltningen utreder förutsättningarna att erbjuda ukrainska flyktingar SFI

Utbildningsförvaltningen fick i uppdrag av utbildningsnämnden att utreda konsekvenserna av och förutsättningarna för att erbjuda de ukrainska flyktingar som innefattas av massflyktingsdirektivet utbildning i svenska språket.

Resultatet av utredningen är att ett beslut om att endast erbjuda ukrainska flyktingar, och inte andra som har erhållit tillfälliga uppehållstillstånd, SFI (svenska för invandrare) skulle sannolikt strida mot likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § kommunallagen. För att beslutet ska vara lagligt så behöver samtliga i Lund som har erhållit tillfälliga uppehållstillstånd erbjudas SFI.

Komvux i Lund har praktisk möjlighet erbjuda SFI till de ukrainska flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet. Utan extra medel för detta kommer Komvux dock att behöva dra ner på andra, icke lagstadgade, verksamheter.

Utbildningsnämnden gav utbildningsförvaltningen i uppdrag att samverka med Medborgarcenter, Lundavälkomsten och Lunds kommuns mötesplats för människor som flytt från Ukraina, så att dessa kan slussa vidare de människor från Ukraina som önskar utbildning i svenska språket till de studieförbund i Lund som erbjuder Svenska från dag ett.

Utbildningsförvaltningen fick även i uppdrag att hålla kontakt med de studieförbund som erbjuder Svenska från dag ett för att identifiera eventuella behov som utbildningsförvaltningen skulle kunna bistå med.

Fristående gymnasieskolor utökar sitt utbud i Lunds kommun

När en aktör vill öppna en ny friskola eller utöka sin verksamhet skickas ansökan till Skolinspektionen. Kommunen ifråga har alltid möjlighet att yttra sig. Yttrandet innehåller en konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå om den fristående skolan startar eller utökar sin verksamhet.

Utbildningsnämnden ser inga negativa konsekvenser angående ansökningarna från de fristående skolorna.

Utbildningsnämnden godkände yttrandet över Lars-Erik Larssongymnasiet ansökningar om att utöka sitt utbud med särskilda varianter av Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.

Nämnden godkände även yttrandet över utökning av befintliga fristående gymnasieskolor, Flyinge Hästportsgymnasium kommer starta Naturbruksprogrammet, NTI Gymnasiet Macro AB kommer erbjuda Naturvetenskapsprogrammet och LBS Kreativa Gymnasiet Lund utökar med Teknikprogrammet.

Utbildningsnämnden beslutade att godkänna yttrandet över Thorengruppen AB:s ansökning om nyetablering av fristående gymnasieskola. Skolan kommer erbjuda Ekonomiprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet.

Här hittar du alla handlingar

Här finns fler handlingar från utbildningsnämndens möte

Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden


Uppdaterad:

Dela sidan: