Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunfullmäktige – aktuella beslut i mars 2022

Lunds framtida avloppsrening och skolbygge i Dalby är några av de ärenden som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars.

Illustration av en ordförandeklubba.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på sidan möten.

Möten och protokoll

Källby renoveras för fortsatt avloppsrening till 2050

Källby avloppsreningsverk ska renoveras för att hålla ytterligare i ett antal år, har kommunfullmäktige beslutat. Därmed skrotas planerna på att ansluta Lunds avloppssystem till det framtida reningsverket Nya Sjölunda i Malmö.

VA Syds medlemskommuner Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Svedala har tidigare fattat inriktningsbeslut om att gå samman om gemensam avloppsrening i Nya Sjölunda i Malmö. Dit skulle Lunds avloppsvatten ledas i en nedgrävd tunnel. Totalkostnaden har beräknats till 12,2 miljarder kronor, varav Lunds del skulle bli knappt 2,8 miljarder kronor.

I december 2021 presenterade Lunds kommun och VA Syd en fördjupad studie över förutsättningarna för att i stället uppgradera Källby avloppsreningsverk för att klara den väntade belastningen fram till 2050. Renoveringsarbetet bedömdes ta nio år att genomföra och kostnaden beräknades till 1,2 miljarder kronor. Samtidigt gjordes bedömningen att ett helt nytt reningsverk kommer att behövas efter 2060.

Kommunfullmäktige har nu ändrat det tidigare inriktningsbeslutet om att i framtiden rena Lunds avloppsvatten i Nya Sjölunda. I stället uppmanas VA Syd att i samverkan med Lunds kommun skyndsamt påbörja planeringen för fortsatt drift av Källby reningsverk.

Framtida avloppsrening

Dalbys nya skola ska stå klar 2025

Om tre år ska Påskagängets skola i Dalby flytta in i nya lokaler. Beställningen av skolan beslutades i mars 2017, men därefter har bygget försenats bland annat på grund av att det behövdes en ny detaljplan, en ammoniaktank på granntomten byggas in och en dagvattendamm flyttas. Under tiden har undervisningen skett i tillfälliga lokaler.

Förseningen har också inneburit att investeringskostnaderna stigit. Efter indexreglering och tillkommande kostnader för mark beräknas skolbygget nu kosta 240 miljoner kronor, i stället för 184,7 miljoner kronor i beslutet från 2017.

Eftersom kostnadsökningen överstiger 10 procent krävdes ett nytt beslut i kommunfullmäktige innan bygget kan starta.

Den nya skolbyggnaden kommer att ge plats för 400 elever och beräknas vara inflyttningsklar till höstterminen 2025. I projektet ingår även tillagningskök, fritidshem och en fullstor idrottshall.

Bygget av Påskagängets nya skola

Uppdaterad:

Dela sidan: