Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i mars 2022

Månadsuppföljning av ekonomi och lokaler, fördelning av statligt stöd och yttrande över utvärdering av förskolans och grundskolans strukturresurs och dess betydelse för måluppfyllelsen är några av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 30 mars.

Uppdaterad:

Dela sidan: