Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut mars 2022

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 15 mars togs bland annat upp ett förslag om ett kretsloppscentrum i Lund. Förslaget har kommit från partierna Mp, S och V.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du samtliga handlingar

Kretsloppscentrum i Lund

Representanter för partierna Mp, S och V föreslår till renhållningsstyrelsen att renhållningsverket ska få uppdrag att, tillsammans med Sysav och andra aktörer, arbeta för att få till stånd ett kretsloppscentrum vid den planerade återvinningscentralen i Lund. Detta kretsloppscentrum ska ge möjlighet till enklare reparationer och uppsnyggning. Frivilligorganisationerna ska ges möjlighet till lokaler för butiker direkt på platsen.

För att få till stånd ett kretsloppscentrum behövs en utredning av kostnader och ansvarsåtaganden.

Renhållningsstyrelsen beslutade att ge renhållningsverket i uppdrag att tillsammans med Sysav utreda olika lösningar för återbruk på Hasslanda återvinningscentral.

 

Ledamöter i renhållningsstyrelsen

 

Uppdaterad:

Dela sidan: