Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kultur- och fritidsnämnden - aktuella beslut i februari 2022

Årsanalys, ny idrottshall i Genarp och beställning av kontorslokaler vid Stenkrossen var några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 24 februari.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Kultur- och fritids godkänner årsanalysen 2021

Kultur- och fritidsnämndens årsanalys redogör för väsentliga händelser under året, ekonomisk hushållning, personal och miljö samt redovisning av verksamheternas resultat och utvecklingsarbete.

Pandemin har i hög grad påverkat måluppfyllelse och arbetsmiljö även under 2021, eftersom stora delar av verksamheten bygger på att samla människor för aktiviteter eller kulturupplevelser. Kultur- och fritidsnämnden har genomfört ett stort antal insatser under året för att öka måluppfyllelsen och möjliggöra fortsatt service till kommuninvånarna.

Ny idrottshall samt ombyggnation kök/matsal vid Häckebergaskolan i Genarp

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att hos kommunstyrelsen beställa ny idrottshall och ombyggnad
av Häckeberga skola. Barn- och skolförvaltningen har identifierat att Häckeberga skola behöver ny matsal, utökat kök samt en ny idrottshall. Därav har kultur- och fritidsförvaltningen framfört att utöver skolans behov av lokaler finns det även ett stort behov från föreningslivet i Genarp. Behovet är främst för att befintliga föreningar ska kunna växa, utvecklas och få möjlighet till fler träningstillfällen samt att nya föreningar ska få möjlighet att etableras. En ny idrottshall med storlek 2-positionshall (fullstor hall) ger ett tillskott som möjliggör stora utvecklingsmöjligheter för framtidens föreningar i Genarp. 

Kontorslokaler vid Kulturkvarteret Stenkrossen

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att beställa kontorslokaler vid kulturkvarteret Stenkrossen. Sagohuset har nyligen flyttat in i nyrenoverade lokalerna i Glasmästeriet som ligger i Stenkrossens område. Nu har verksamheten behov av kontorslokaler och har föreslagit en äldre byggnad intill Glasmästeriets lokaler vid namn Gula Villan. Kulturoch fritidsförvaltningen ser inte bara ett behov utan också ett sätt att ta tillvara på dessa fastigheter som är av äldre eller udda karaktärer. Bevarandet av byggnaderna är viktigt inte bara av kulturhistoriska skäl utan detta ger också en grund för att ge området en egen identitet och en stark lokal förankring.

Uppdaterad:

Dela sidan: