Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunfullmäktige – aktuella beslut i februari 2022

Lokala åtgärder för att lindra konsekvenserna av pandemin under 2022 var ett av ärendena som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på sidan möten.

Möten och protokoll

Nytt åtgärdspaket ska lindra konsekvenser av pandemin

Restriktionerna har lättat, men pandemin kommer att skapa stora utmaningar för samhället ett tag till. Flera branscher och näringar är mycket hårt drabbade av både covid-19 och de åtgärder som genomförts för att förhindra spridning av sjukdomen. För att lindra konsekvenserna lokalt i kommunen har kommunfullmäktige beslutat om ett nytt paket med åtgärder – det sjätte sedan pandemin började. Dessa åtgärder ska gälla året ut:

  • Tillsynsavgifterna för stadigvarande serveringstillstånd sätts till 0 kronor
  • Avgifterna för uteserveringar, torghandel samt varuexponering sätts till 0 kronor
  • Kommunala korttidsparkeringar (30 min) i gaturummet i stadskärnan ska vara avgiftsfria.

Tidigare har kommunstyrelsen beslutat att kommunens verksamheter förlänger betalningstiden på fakturor och avgifter till 90 dagar under 2022, samt att betaltiden till kommunens leverantörer minskas i den mån det är möjligt.

Kommunfullmäktige beslutade även att samtliga nämnder och styrelser ska verka för att om deras service och tjänster gentemot medborgare, andra brukare, föreningar och företagare med flera begränsas med anledning av pandemiläget så bör kompensation till de drabbade utgå.

Nu presenteras ett sjätte åtgärdspaket riktat till kommunens handel och besöksnäring

Uppdaterad:

Dela sidan: