Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunfullmäktige - aktuella beslut i januari 2022

Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun var ett av ärendena som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på

Möten och protokoll

Ny handlingsplan ska stärka barns rättigheter

I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag i Sverige. Lunds kommun hanterar sedan augusti 2020 frågor om barns rättigheter genom det övergripande styrdokumentet 'Program för social hållbarhet 2020–2030'. Programmet bygger på de globala målen för hållbar utveckling, de nationella folkhälsomålen samt de mänskliga rättigheterna.

För att kunna stärka och utveckla arbetet med barnkonventionen i Lunds kommun och dess verksamheter har kommunfullmäktige beslutat att aktualisera styrdokumentet 'Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun'. Förslaget till ny version av styrdokumentet, rubricerad 'Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun', har varit på remiss till de kommunala nämnderna i Lund och därefter antagits av kommunstyrelsen den 1 december 2021.

Fullmäktige har nu beslutat att låta handlingsplanen tillsammans med 'Program för social hållbarhet 2020–2030' ersätta 'Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun'.

Så här arbetar vi med social hållbarhet i Lund

Uppdaterad:

Dela sidan: