Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen – aktuella beslut 12 januari 2022

Återuppbyggnad av Palettskolan, ansökan om att få arrangera SM-veckan samt ekonomiskt stöd till Ung företagsamhet och Lund Citysamverkan. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde i januari 2022.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på vår webbplats. Här hittar du också samtliga handlingar och kommande möten.

Möten och protokoll

Ung företagsamhet får fördubblat stöd

Den ideella, regionala föreningen Ung företagsamhet (UF) syftar till att stötta och inspirera elever i grundskolan och på gymnasiet i entreprenörskap. Genom att exempelvis starta och driva egna företag får eleverna kunskaper om företagande och insikter i näringslivets villkor. Föreningens stöd från Lunds kommun har legat på motsvarande 1,50 kronor per invånare och år sedan 2008, vilket innebär 175 000 kronor under 2019/2020. Efter en jämförelse med hur mycket stöd Ung företagsamhet får av kommunerna Linköping, Umeå, Uppsala och Örebro har kommunstyrelsen i Lund beslutat att höja det kommunala bidraget till motsvarande 3 kronor per invånare, det vill säga cirka 378 000 kronor per år. Det nya bidraget gäller från detta läsår, 2021/2022.

Nytt pandemistöd till Lund Citysamverkan

Lunds stadskärna behöver fortsatt extra stöd för att skapa ytterligare utvecklingskraft under pandemin, anser kommunen. Därför har kommunstyrelsen beslutat att ge den ideella föreningen Lund Citysamverkan ett utökat verksamhetsbidrag på 400 000 kronor för 2022. För ett år sedan beviljades samma belopp för 2021. Extrastödet matchades då med ytterligare 400 000 från Lund Citysamverkans två andra medlemmar; Fastighetsägareföreningen och Handelsföreningen. Pengarna möjliggjorde flera insatser för att fortsätta utvecklingsarbetet under pandemin, bland annat genom en projektanställning av en cityutvecklare.

Lund utreds som arrangör av SM-veckan

Lunds kommun ska undersöka möjligheterna att anordna SM-veckan sommaren 2025 eller senare. Att stå som värd för ett sådant prestigearrangemang skulle vara ett sätt att profilera Lund som en idrottskommun, men kan också bli skapa ekonomiska och PR-mässiga vinster, menar kommunstyrelsen som har beslutat att gå vidare med ett initiativ från Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund (PIL). SM-veckan genomförs varje år med syfte att under en vecka genomföra svenska seniormästerskap i olika idrotter i en och samma stad eller region. Tidigare arrangemang visar att kostnaderna kan väntas uppgå till drygt 10 miljoner kronor, samt att intäkterna till turistnäringen samtidigt kan bli 100 miljoner kronor. Nu ska kommunen utreda om det finns ekonomiska, organisatoriska, logistiska, arenamässiga och andra förutsättningar för att ansöka om att få arrangera tävlingarna.

Eldhärjade Palettskolan återuppbyggs

Sommaren 2020 eldhärjades Palettskolan i Pilelyckan. En av skolans flyglar totalförstördes, och har sedan dess ersatts av tillfälliga paviljonger. Nu ska flygeln återuppbyggas, enligt beslut i kommunstyrelsen. Den nya byggnaden kommer att anpassas till nuvarande och framtida behov, och blir 58 kvadratmeter större än den som brann ned. Byggkostnaderna beräknas till 13,4 miljoner kronor. Den nya delen får därmed en årshyra på 1 065 000 kronor, vilket är 316 000 kronor mindre än vad den nuvarande paviljonglösningen kostar.

Uppdaterad:

Dela sidan: