Nyheter och nyhetsarkiv

Januari

2021-01-15

Ansökan om föreningsbidrag för aktiviteter som motverkar ensamhet

Äldre och personer med funktionshinder har drabbats hårt av den rådande pandemins sociala restriktioner. Många har isolerats i sina hem, då flera verksamheter har fått stänga ner på grund av smittan. För att stötta initiativ som kan bryta ensamheten har vård och omsorgsnämnden beslutat utöka budgetramen för bidrag för de med funktionshinder och ideella organisationer.

2021-01-14

Utvärdering visar att socialpsykiatrin i Lund får höga betyg av brukarna

Nästan alla lundabor som har en psykisk funktionsnedsättning och får stöd inom socialpsykiatrin i Lund upplever att de får ett bra stöd i sin återhämtning. Allra högst betyg får relationen till personalen. Det visar en färsk undersökning.

2021-01-11

Sökes: Feriepraktikplatser till lundaungdomar under sommaren 2021

Hjälp oss att ge fler lundaungdomar en lärorik sommar då de får möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet! För att förebygga en ökande ungdomsarbetslöshet kan privata företag, föreningar, kommunala bolag och förvaltningar erbjuda feriepraktikplatser. Kommunen står för halva respektive hela lönekostnaden för företag och föreningar.

2021-01-07

Fjärrundervisning för årskurs 7–9

I dag har barn- och skolnämnden, i samråd med skolledningen, fattat beslut om att övergå till fjärrundervisning för elever i årskurs 7–9 i Lunds kommunala grundskolor.

2021-01-07

Extra studiedag för grundskolan den 8 januari

I morgon, 8 januari, får elever i Lunds kommunala grundskolor en extra studiedag. Bakgrunden är den ökade spridningen av covid-19 och att det därför kan bli aktuellt med fjärrundervisning för årskurs 7–9.