Nyheter och nyhetsarkiv

December

2017-12-25

Tack alla som har bidragit till visionen!

På stortavlor runt om i staden tackar Lunds kommun just nu alla som engagerat sig i samtal, enkäter och workshops och på det sättet bidragit till den nya visionen.

2017-12-21

Stadsbyggnadspriset till Elding Oscarson för Skissernas Museum

Det är arkitekterna Jonas Elding och Johan Oscarson som har gestaltat museets tillbyggnad i glas och cortenstål.

2017-12-18

Kommunens officiella anslagstavla blir digital vid årsskiftet

I och med den nya kommunallagen som börjar gälla från årsskiftet, blir kommunens officiella anslagstavla digital.

2017-12-15

Lunds grundskolor klättrar i SKL:s rankning

Grundskolorna i Lunds kommun håller hög kvalitet och får genomgående goda resultat. Det visar den jämförelse som SKL, Sveriges kommuner och landsting, gjort av samtliga kommuner i Sverige.

2017-12-14

Flexibel medborgarservice

För att möta samhällsutvecklingen och Lundabornas behov, håller Lunds kommuns medborgarservice på att förändra sitt arbetssätt kring de lokala medborgarcentren. Istället för traditionella fasta kontor med få besökare tittar man på flexibla möten på olika träffpunkter.

2017-12-13

Skolkontoret i Södra Sandby flyttar in på Stora Södergatan 47

Vid årsskiftet stänger skolkontoret i Södra Sandby, med anledning av bildandet av den nya barn- och skolförvaltningen.

2017-12-07

Ärenden kommunstyrelsen 6 december

Under kommunstyrelsens sammanträde den 6 december behandlades en lång rad ärenden. Här berättar vi om några av de ärenden som togs upp.

2017-12-06

Trygghetsmätning 2017: Lund en fortsatt trygg kommun

Nu har resultatet för 2017 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning sammanställts. Det visar att Lundaborna generellt sett fortsätter att känna sig trygga i sin stad.

2017-12-05

Nu lanseras självserviceytan ”Min sida” för att ge bättre medborgarservice

I våras lanserade Lunds kommun nya e-tjänster för synpunkter och förslag. I ett nästa steg för att förbättra kommunens medborgarkontakt, lanserar kommunen nu självserviceytan, ”Min sida”.

November

2017-11-29

Region Skåne stöttar International Citizen Hub Lund

International Citizen Hub har beviljats långsiktig finansiering av Region Skånes regionala utvecklingsnämnd. Finansieringen börjar 2018 och sträcker sig över en treårsperiod framöver.

2017-11-29

RådRum Lund vinnare av 2017 års Integrationspris

Integrationspriset 2017 går till RådRum Lund för sitt engagemang och arbete som främjar inkludering i Lund. Priset delas årligen ut av Lunds kommun.

2017-11-28

Lunds kommundirektör går vidare till nytt uppdrag

Efter fem år som kommundirektör i Lund, går Anette Henriksson vidare till en ny tjänst inom fastighetsbranschen. Anette Henriksson har rekryterats av Locum AB och tillträder som bolagets vd under mars/april.

2017-11-24

Bågar, trä och glas i de två förslagen till Lunds nya stationshus

Två arkitektkontor har nu presenterat sina bearbetade förslag på Lunds nya stationshus. Det är två väl genomarbetade förslag som båda erbjuder en attraktiv mötesplats med väl genomarbetade stationsfunktioner.

2017-11-16

Nu kan elever söka till Hedda Anderssongymnasiet

Utbildningsnämnden har beslutat att starta Hedda Anderssongymnasiet redan höstterminen 2018. Skolan kommer att erbjuda ekonomiprogrammet och teknikprogrammet.

2017-11-10

Nyheter och återkommande succéer i andra upplagan av Vinterlund

Den 1 december inleds Vinterlund med grantändning på Stortorget, för att sedan avlösas av en lång rad olika arrangemang ända fram till alla hjärtans dag den 14 februari.

2017-11-07

Lunds kulturmiljöprogram är nu färdigt

Kulturmiljöprogrammet som är uppdelat i sju delrapporter och en sammanfattning, lyfter fram historiska samband och värden i kommunen. Hela programmet är nu klart och tillgängligt för alla intresserade, via kommunens bibliotek och på lund.se.

2017-11-02

Lund C blir station för den planerade höghastighetsbanan

Kommunstyrelsen fattade igår beslut om ett ramavtal mellan kommunen, Hässleholms kommun, Region Skåne och Sverigeförhandlingen om den planerade höghastighetsbanan mellan Lund och Hässleholm.

2017-11-01

Turistbyrån och Biljettbyrån flyttar till den gamla stationsbyggnaden vid Lund C i början av 2018

I början av 2018 kommer Turistbyrån och Biljettbyrån att flytta till nyrenoverade lokaler i den gamla stationsbyggnaden vid Lund C. I och med flytten kommer turistbyrån (Lund Tourist Center) och Biljettbyrån att bli mer tillgängliga och finnas närmare där Lunds besökare anländer.

2017-11-01

Renoveringen av Stadshallen – dags att lyfta Lunds undanskymda pärla!

Den lockar till sig arkitektstudenter från hela världen – och förhoppningen är att fler Lundabor ska göra detsamma när Stadshallen nu får sig ett välbehövligt ansiktslyft. Nu är det dags att lyfta Lunds undanskymda pärla!

Oktober

2017-10-31

Ett uppstartsmöte hölls för kommunens överenskommelse med föreningslivet

I söndags, 29 oktober, bjöd politiker och tjänstemän in det lokala föreningslivet för att prata om hur man kan samverka på bästa sätt. Mötet hölls i Stadshallen med inbjudna talare från Malmö stad samt den Nationella överenskommelsen. Efter inledande presentation hölls workshop med representanter från alla föreningar som närvarade.

2017-10-30

Nu byggs nya järnvägsspår mellan Malmö och Lund

Från två till fyra. I fredags togs det första spadtaget till de nya järnvägsspåren mellan Lund och Malmö. När sträckningen är klar ökar kapaciteten och järnvägstrafiken blir mindre känslig för störningar.

2017-10-25

Kommunen tar hjälp av skolelever för att stoppa onödigt matsvinn i tävlingen Resterkocken

Matsvinn är en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna i köken på Lunds förskolor, skolor och äldreboenden. Nu tar Lund och andra kommuner hjälp av skolelever för att hitta nya, kreativa idéer för att stoppa onödigt svinn genom tävlingen Resterkocken.

2017-10-23

Lund satsar på att bli en stad för mänskliga rättigheter (MR-stad)

Lund satsar på att bli en av de städer i världen som har certifierats till MR-städer. 17 oktober öppnades därför arbetet i Lunds kommun med en workshop med tjänstemän och politiker från kommunen och inbjudna talare från SKL, Raoul Wallenberg-institutet och Lunds universitet.

2017-10-20

Dömd lärare får inte jobba kvar i Lunds kommun

Läraren som stod åtalad för två fall av sexuellt ofredande av elever dömdes på fredagen av Lunds tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter i det ena fallet. Med anledning av den fällande domen mot läraren och en samlad bedömning av lärarens lämplighet avslutar nu Barn- och skolförvaltning Lunds stad lärarens anställning.

2017-10-18

Kommunen och universitetet i Kina – presenterar Lund som innovationsdestination

Lunds kommun och Lunds universitet deltar just nu på konferensen ”City & Innovation” i Hangzhou, Kina. Här talar bland annat kommunfullmäktiges ordförande Lennart Prytz i syfte att stärka Lund som en attraktiv innovationsdestination - även internationellt.

2017-10-16

Jytte Lindborg ny skoldirektör i Lunds kommun

Jytte Lindborg blir Lunds kommuns nya skoldirektör. Det beslutade en enhällig kommunstyrelse under måndagsmorgonen, den 16 oktober.

2017-10-11

Första rälsen på plats för Lunds spårväg

Den 11 oktober monterades första rälsen på den förberedda spårbädden i Brunnshögsgatan. Nu återstår det att finjustera avståndet mellan rälen, svetsa rälen samman och gjuta betong runt omkring dem. Att bygga spår är ett precisionsarbete som kommer att pågå under cirka ett års tid på olika platser längs med spårvägslinjen.

2017-10-05

Lund är en av Sveriges bästa skolkommuner

Lunds kommun är Sveriges tionde bästa skolkommun, enligt Lärarförbundets rankning. Resultatet innebär att Lund klättrar sex placeringar jämfört med förra året och att kommunen är bäst bland alla storstadskommuner.

2017-10-04

Högtidlig invigning av Brunnshög

Idag invigdes Lunds nyaste och smartaste stadsdel. Första spadtaget tog Didrik, 6 år, tillsammans med företrädare för kommunen och byggherrar. Omringad av grävskopor och till ljudet av studentorkestern Bleckhornen hälsade Lundaprofilen Johan Wester välkommen till invigningen av byggandet av Brunnshög.

2017-10-04

Mindre brand på Möllebackens förskola

En mindre brand utbröt under onsdagsmorgonen på Möllebackens förskola i Dalby. Inga barn är skadade och barnen har flyttats till intilliggande avdelningar.

2017-10-02

Jytte Lindborg föreslås bli ny skoldirektör i Lunds kommun

På onsdag föreslås kommunstyrelsen besluta att Jytte Lindborg blir Lunds kommuns nya skoldirektör. Bakom förslaget ligger en enhällig rekryteringsgrupp.

September

2017-09-29

Hur vill du att framtidens Lund ska se ut?

Nu vill vi ha synpunkter på förslaget till ny översiktsplan för Lunds kommun.

2017-09-26

Förbättrat företagsklimat i fokus

Lunds kommun klättrar två placeringar, jämfört med föregående år, i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet, som presenterades idag. De lokala företagen efterfrågar bland annat mer dialog med kommunen, bättre förståelse för företagarnas villkor och snabbare handläggning av tillståndsärenden. Nu intensifierar kommunen sitt arbete med att att förbättra företagsklimatet.

2017-09-22

Stadsbyggnadskontoret tar fram detaljplaner för Lunds nya stationsområde

Nu går arbetet med att omvandla området runt Lunds centralstation in i en ny fas. Idag har byggnadsnämnden beslutat att stadsbyggnadskontoret ska ta fram fyra nya detaljplaner som gör det möjligt att bygga om och förändra en av Lunds viktigaste platser.

2017-09-19

Omfattande förändringar i trafiken vid Universitetssjukhuset i Lund

Den 24 september påbörjas en ny byggetapp av spårvägen vid Skånes universitetssjukhus. Det påverkar infartsvägar till och från sjukhuset, förbifartstrafiken på Getingevägen samt hållplatsläget för sjukhusterminalen.

2017-09-19

Lunds nya gymnasieskola döps efter Skånes första kvinnliga student

Utbildningsnämnden har beslutat att Lunds nya gymnasieskola får namnet Hedda Anderssongymnasiet. Hedda Andersson var den första kvinna som tog studentexamen i Skåne och Sveriges andra kvinnliga läkare.

2017-09-14

Kunskapsstråket är nominerat till årets planpris

Kunskapsstråket är nominerat till Sveriges Arkitekters Planpris 2017. Stråket har en unik koncentration av vetenskap, forskning och innovativa företag samlat i ett brett område från Lunds innerstad till Brunnshög och de nya forskningsanläggningarna. Det är Lunds kommuns visionära, långsiktiga och systematiska arbete inom Kunskapsstråket som nu uppmärksammas.

2017-09-12

Lunds kommun tecknar lokal Överenskommelse

Runt om i Sverige tecknas nu överenskommelser mellan kommuner och ideella organisationer. Med den nationella Överenskommelsen ska samarbetet mellan den offentliga sektorn och den idéburna stärkas. Tanken är att ökat samarbete skapar mer delaktighet, vilket i sin tur ökar det demokratiska inflytandet för medborgarna.

2017-09-12

Stadsparken nominerad till utmärkelsen "Årets park"

Stadsparken i Lund är en av fem parker som är nominerad till utmärkelsen "Årets park", som delas ut av Elmia Park. Sammanlagt är fem parker runt om i landet nominerade. Rösta på Stadsparken till "Årets park" via länken nedan.

2017-09-04

Katedralskolan nominerad till Svenska publishingpriset

Gymnasieskolan Katedralskolan är nominerad till Svenska publishingpriset för sin bok "Ravensbrück – berättelser, stories, beretningar" och för sin trailer om appen som handlar om slaget vid Lund.

Augusti

2017-08-28

Workshop för att hitta fler bostäder för nyanlända

Frustration, stolthet, mod, samarbete och målbild – det var några av de ord som studsade upp under den förvaltningsöverskridande workshop, som hölls under fredagen med representanter för de förvaltningar som samarbetar för att lösa bostadsfrågan för nyanlända.

2017-08-28

Socialförvaltningen drabbad av inbrott och större datorstöld

Under helgen har Socialförvaltningen drabbats av inbrott och ett stort antal datorer stulits från lokalerna. Förvaltningen lånar nu in ett antal datorer och hoppas kunna lösa sitt uppdrag som normalt.

2017-08-25

Centrum och fler bostäder planerade i Stångby

Nu är det dags för nästa steg i utbyggnaden av Stångby. Många nya bostäder och ett centrum med service som Stångbyborna länge efterfrågat kommer att byggas på den östra sidan av järnvägsspåret.

2017-08-22

Två arkitektförslag vidare i utformningen av Lunds nya centralstation

Två konkurrerande arkitektkontor får fortsätta utforma den nya stationsbyggnaden på Lunds Centralstation. Jernhusen och Lunds kommun har valt ut 3XN och Elding Oscarson C.F. Møller, och de kommer att vidareutveckla sina förslag under hösten.

2017-08-22

Kom och prata Brunnshög med oss!

Det är snart dags för årets Augustimöte om Brunnshög. Välkommen till Lunds stadshall den 29 augusti kl 17.30-19.

Juli

2017-07-21

BoPoolen arrangerar bostadsmingel för uthyrare och studenter i augusti

BoPoolen arrangerar även i år ett bostadsmingel för uthyrare och bostadssökande inför terminsstarten för att hitta fler trygga boenden till studenter. Minglet äger rum tisdagen 22 augusti. Det skriver BoPoolen, en bostadsförmedling som drivs med stöd från bland annat Lunds kommun, i ett pressmeddelande den 21 juli.

2017-07-06

Lund vill ge förutsättningar för fler innovationer

Skapa en Sverigeförhandling för utveckla av innovationer. Den idén lanserande kommundirektören i Lund, Anette Henriksson, under ett seminarium i Almedalen idag.

2017-07-06

Kraftig uppgång för betygen i Lunds grundskolor

Lunds skolor visar en stark förbättring de senaste fyra åren trots en hög nivå sedan tidigare. Sammanlagt har slutbetyget för Lunds niondeklassare stigit med över tio poäng. Det framgår av färsk statistik från Barn- och skolförvaltningarna i Lund.

2017-07-05

Lund bäst på hållbara transporter – prisas i Almedalen

Lunds kommun är bäst i Sverige på hållbara transporter. Det visar kommunrankningen SHIFT - för andra året i rad. I dag, onsdag den 5 juli delade miljöminister Karolina Skog (MP) ut priset i Almedalen. På plats var kommunstyrelsens ordförande i Lund Anders Almgren, (S) och kommunalråd Emma Berginger (MP).

2017-07-05

Lund i Almedalen: Ungas inflytande är en rättighet

Unga måste få större möjlighet att påverka den lokala demokratin. Den formella representationen finns, men makten är någon annanstans, enligt en trendspaning från Lunds ungdomsbud som presenterades på ett seminarium i Almedalen. Paneldeltagarna är eniga i kritiken och menar att ett ökat lyssnande och agerande är nödvändigt för att skapa förändring.

2017-07-03

Lunds kommun utvalt av Nordiska ministerrådet för grönt utvecklingsprogram

Nordiska ministerrådet har valt 15 nordiska kommuner – 3 från vardera Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige – att delta i ett internationellt utvecklingsprogram på temat ”Grön omställning och konkurrenskraft i nordiska stadsregioner”.

Juni

2017-06-30

Medborgarlöften och Superfredag

Spontanidrott, film, hoppborg, skejt och glass. Det var några av punkterna på agendan när Superfredag hade premiär den 30 juni, i Stadsparken i Lund. På plats fanns även polis och räddningstjänst med sina utryckningsfordon, som en del av arbetet med det nya medborgarlöftet, som fokuserar på barn- och unga.

2017-06-29

Socialförvaltningen söker akut dig som vill stötta ensamkommande barn och ungdomar

I Lund råder det just nu brist på så kallade särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd. Socialförvaltningen söker därför akut efter frivilliga som vill ta ett sådant uppdrag.

2017-06-28

Lund – en av Sveriges främsta miljökommuner

Lunds kommun är Sveriges fjärde bästa miljökommun! Det framgår när tidningen Aktuell Hållbarhet presenterar sin granskning av kommuners miljöarbete.

2017-06-28

Internationellt seminarium om mänskliga rättigheter i Lunds kommun

Idag höll Lunds kommun, tillsammans med företrädare för Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Raoul Wallenberg-institutet, ett internationellt seminarium om mänskliga rättigheter. Temat för seminariet var kommuner som aktivt jobbar med mänskliga rättigheter i Sverige, och bland de inbjudna fanns delegater från Utrecht i Nederländerna, York i Storbritannien, Linköping, Piteå, Stockholm, Uppsala och Örebro.

2017-06-22

Lund är på god väg att bli fossilbränslefritt

Lund är en av tio skånska kommuner som deltar i Klimatsamverkan Skånes projekt för att bli fossilbränslefria till 2020. Nu har siffrorna för 2016 kommit och Lund ligger mycket bra till och har tagit stora steg under 2016, särskilt inom transportområdet.

2017-06-22

Ny energicoach hjälper företagare att arbeta mer klimateffektivt

Energiexperten Anders Nylander är ny energicoach i Lunds kommun och kommer att fokusera på att hjälpa små och medelstora företag med att arbeta mer klimateffektivt och minska sina energikostnader.

Maj

2017-05-30

Lund prisas för bästa avfallsverksamhet

Lunds kommun har fått utmärkelsen ”Bästa avfallsverksamhet” för 2016. Priset delades ut under branschorganisationen Avfall Sveriges årsmöte i Örebro den 30 maj.

2017-05-30

Få svar snabbare när du ringer Lunds kommun

Från och med den 29 maj kommer du som ringer till Lunds kommun att få svar snabbare genom att du i stället kommer att få prata direkt med vårt kommungemensamma Medborgarcenter. Här kommer du få generell information och vägledning om enklare ärenden, och om ärendet är mer komplicerat hjälper vi dig vidare så du kommer rätt.

2017-05-29

Nya framgångar i Ekomatsligan

Med 68 procent ekologiska livsmedelsinköp befäster Lunds kommun sin andraplats i Ekomatsligan. Lund är dessutom bäst i landet på att köpa svenska ekologiska livsmedel!

2017-05-26

Ansiktslyft för Stadshallen

Kommunstyrelsen gav på tisdagen klartecken till att ge Stadshallen ett ansiktslyft och lyfta fram byggnadens potential inom det så kallade Centrumlyftet. Beslutet innebär att Serviceförvaltningen/Lundafastigheter får i uppdrag att göra en mer detaljerad studie av projektet och återkomma till kommunstyrelsen för beslut, inför en planerad byggstart i augusti 2018.

2017-05-18

Lunds kommun stolt medarrangör av LundaPride

Tillsammans! Det är temat för årets LundaPride som invigs imorgon. Under tre dagar vill vi tillsammans med alla Lundabor fylla staden med både pridekänsla och glädje.

2017-05-16

En hel tidning om hur Lund växer

Nu bygger vi morgondagens Lund med nya stadsdelar, spännande förtätningsprojekt, ny centralstation, utbyggnad i de mindre tätorterna och mycket mer.

2017-05-11

Lund är bästa kommun att vara ung i

Är du ung och bor i Lund? Grattis, då bor du i landets bästa kommun. I dag presenterade tidningen Fokus sin årliga ranking om bästa boendekommun, och även i år blev Lund en av de bästa boendekommunerna.

2017-05-10

Lund årets cykelkommun 2017

Lund toppar årets Kommunvelometer, Cykelfrämjandets granskning och rankning av kommunernas arbete med cykling.

2017-05-10

Lunds kommuns miljöpris och miljöbragd 2017

Miljövänlig färg, reparation av elektronik, gröna placeringar och eldrivna arbetsmaskiner. Det är vad som belönas när Lunds miljöpris och miljöbragd 2017 delas ut.

2017-05-02

Konferens om miljöläget i Lund

Välkommen till en presentation av miljöredovisningen 2016. Många är anmälda till miljölägesdagen i Lund, vilket visar att intresset för miljö- och klimatfrågor är stor.

April

2017-04-27

Ny vision för Lund

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. Så låter huvudbudskapet i Lunds nya vision. Det beslutade kommunfullmäktige under torsdagskvällen.

2017-04-25

Lunds kommun får klart godkänt av företagarna

Lunds kommun har en bra myndighetsutövning gentemot företag. Det visar en ny nationell undersökning gjord av SKL.

2017-04-12

Fyra förslag på Lunds nya centralstation

Fyra arkitektkontor har nu lämnat sina förslag på hur Lunds nya stationshus kan komma att se ut. Det är ambitiösa förslag som vill knyta ihop staden och stationsområdet.

2017-04-08

Lunds kommun hedrar offren efter attentatet i Stockholm

Attacken i Stockholm berör hela landet. I dag har Lunds kommun flaggat på halv stång för att hedra offren för gårdagens dåd. På måndag kommer en kondoleansbok att finnas i Kristallens reception, och klockan 12 deltar kommunen i den av regeringen utlysta tysta minut.

Mars

2017-03-31

Stenkrossen kan räddas kvar

Ett nytt förslag från Socialdemokraterna och Miljöpartiet gör att kulturverkstaden Stenkrossen kan räddas kvar i tio år.

2017-03-29

Ny vision föreslås för Lunds kommun

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. Så kan Lunds kommuns nya vision komma att låta. Förslaget ska tas upp i kommunstyrelsen under april och därefter i kommunfullmäktige.

2017-03-27

Vipan tar hem guldmedaljer i Gymnasie-SM

I helgen avgjordes Gymnasie-SM i Malmö. Vipan gick hem med två guld- och en silvermedalj i kategorierna Servering, Hotell och Turism.

2017-03-27

Nya stadsdelar behöver namn, nu börjar utmaningen

Inom några år kommer två nya stadsdelar utvecklas och få ny form: området runt Öresundsvägen och området intill den nya pågatågsstationen i sydvästra Lund. Nu kan alla som vill föreslå namn till de nya stadsdelarna. Namnutmaningen är igång till och med påsk.

2017-03-24

Lund-Hässleholm nästa sträcka i höghastighetssystemet

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) presenterade i dag regeringens direktiv till åtgärdsplanering och kommande satsningar inom infrastruktur. Det gjordes på en pressträff i Lund. - Det är väldigt roligt att här idag kunna berätta att nästa sträcka i ett tänkt höghastighetssystem är Lund – Hässleholm, säger Anna Johansson.

2017-03-20

Stark cityhandel i Lund

Lund har en attraktiv cityhandel. Bara två andra städer, Kalmar och Skellefteå, är starkare, visar en ny undersökning av tidningen Market.

2017-03-20

Besked om förskoleklass

Under vecka 11 skickas placeringserbjudande ut för barn som ska börja förskoleklass till hösten. Under vintern har barn- och skolnämnderna fattat beslut om nya urvalsprinciper och tillämpningar av dessa. Nedan kan du läsa vanliga frågor och svar kring urvalsprinciperna.

2017-03-15

Rättelse

Felaktiga siffror har förekommit om mobbningssituationen på den aktuella skola, där två pojkar fått gå kvar efter att de våldtagit en jämnårig flicka.

2017-03-14

Smart stad är målet med ny markanvisning

Forskning i framkant är basen när vi bygger Brunnshög. I den nya markanvisningstävlingen premieras projekt som siktar högt när det gäller innovativa lösningar för en smart och användargenererad stad.

2017-03-07

Pojkar som begick våldtäkt flyttas från skola

Barn och skolförvaltningen Lund Stad beklagar det felaktiga beslutet om att låta två pojkar som begått våldtäkt mot en jämnårig flicka gå kvar på skolan. Nu ska pojkarna få enskild undervisning på annan plats i Lund.

Februari

2017-02-10

Lund skriver avtal med Sverigeförhandlingen

I dag tecknades det första avtalet med Sverigeförhandlingen i den så kallade storstadssatsningen. Det är Lund, som tillsammans med Helsingborg och Region Skåne tecknar avtal kring satsningar på kollektivtrafik och cykel för drygt 1,5 miljard kronor.

2017-02-09

Nyheter från Greater Copenhagen-samarbetet vinter 2017

Vill du veta mer om vad som händer i Greater Copenhagen-samarbetet?

Januari

2017-01-11

Lundauppropet inspirerar andra kommuner

Samarbeten och helhetstänk kring bostäder, skola och arbete är avgörande för en bra integration. Det visar en kartläggning som SABO gjort i drygt 40 kommuner. I rapporten presenteras bland annat Lundauppropet som ett lyckat exempel på hur alla invånare i kommunen inkluderas i arbetet att snabbt få fram bostäder till nyanlända.