Tyck till om den nya stambanan Hässleholm–Lund

20 januari, 2021

Den 20 januari–16 mars bjuder Trafikverket in till sitt tredje samråd under lokaliseringsutredningen av ny stambana mellan Hässleholm och Lund. Trafikverket har tagit fram en interaktiv karta, där du kan se olika alternativ för var den nya stambanan kan sträcka sig i landskapet. Du kan också själv lämna synpunkter.

Med tanke på omständigheterna under rådande pandemi sker samrådet digitalt.

Den interaktiva kartan samt information och filmklipp hittar du på Trafikverkets webbplats

Vad är ett samråd?

I ett samråd informerar Trafikverket om planeringen av den nya stambanan, men tar också emot information och synpunkter från kommuner, regioner, organisationer och allmänhet med flera. Samråden sker inom Trafikverkets lokaliseringsutredning. Utredningen är en del i framtagandet av en järnvägsplan och undersöker olika tänkbara korridorer där järnvägen kan byggas. Lokaliseringsutredningen påbörjades sommaren 2019 och förväntas vara färdig år 2023.

I en film berättar Karin Hammarlund, infrastrukturstrateg i Lunds kommun, vad ett samråd är och hur Lunds kommun samverkar med Trafikverket.

Digital frågestund

Trafikverket bjuder in till fyra digitala frågestunder:

  • 10 februari klockan 12–13 eller klockan 18–19
  • 2 mars klockan 12–13 eller klockan 18–19

Hässleholm–Lund är en första sydlig del i en ny stambana mellan Stockholm och Malmö

Mellan Hässleholm och Lund planerar Trafikverket för en cirka 70 kilometer lång ny dubbelspårig stambana med hastigheten 320 km/h för fjärrtåg och 250 km/h för snabba regionaltåg. Den nya järnvägen ger snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan. Avlastningen ger mer tid för förebyggande underhåll, vilket leder till ett tåligare och mer robust järnvägssystem med bättre punktlighet. Samtidigt kan antalet lokaltåg öka på Södra stambanan. När hela stambanan är färdigbyggd kommer du att kunna resa mellan Stockholm och Malmö avsevärt mycket fortare än dagens 4 timmar och 25 minuter.

Tidsplan

Planerad byggstart för projektet är någon gång 2027–2029. Byggtiden uppskattas grovt till cirka tio år.

 

 

Relaterad information