Träffa representanter från Lunds kommun i Veberöd

6 april, 2021

Träffa politiker, diskutera bygglov, få energirådgivning eller träffa fältgruppen. Ja, möjligheterna är många när representanter från Lunds kommun flyttar ut till Veberöd under vecka 15.

Veberöd från ovan
I höstas flyttades politiska möten under en vecka ut från Lund till Genarp. Ett stort antal aktiviteter genomfördes under veckan med politiker och tjänstepersoner representerade på plats. Nu är det dags för Veberöd - och under 2021 kommer likande veckor genomföras i Dalby, Södra Sandby och Stångby. Syftet är att skapa  större kännedom och kunskap om vad som är viktigt för de som bor i våra östra tätorter.

- Lunds kommun består ju av så mycket mer än bara Lunds tätort. Näst på tur för denna turné av mobilt kontor är Veberöd. Jag ser fram emot alla samtal med Veberödsborna, besök på olika verksamheter och synpunkter att ta med i vårt fortsätta arbeta för att utveckla byarna, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Under veckan kommer bland annat en företagsfrukost med inbjudna politiker att genomföras. Det kommer också finnas möjlighet att digitalt möta bland annat handläggare på bygglovsavdelningen, kommunens energi- och klimatrådgivare och representanter från kultur- och fritidsförvaltningen . Delar av Lunds kommuns fältgrupp kommer också vara på plats under veckan.

Satsning för att utöka dialog och delaktighet

Veckan i Veberöd är bara en av flera insatser som görs för att utöka dialogen och delaktigheten i våra östra tätorter. Medborgarcenter har genomfört öppna, digitala dialogmöten i Dalby, Genarp och Veberöd under mars och den 13 april bjuder stadsbyggnadskontoret in till videosamtal gällande förslaget av fördjupning av översiktsplanen för Veberöd.

- Det här är ett bra sätt att möta Veberödsborna. Det ger oss möjlighet att på plats fånga upp  vad som är viktigt just i Veberöd, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör som också kommer vara på plats i Veberöd under vecka 15.

Alla aktiviteter som planeras gör med hänsyn till den pågående pandemin och kommer genomföras på ett smittsäkert sätt. Beroende på hur smittspridningen utvecklas kan justeringar komma att göras.

Anmälan

Anmälan görs via länken nedan senast 24 timmar innan aktiviteten.

Boka ett möte med en förvaltning från Lunds kommun

Program

Tisdag 13 april

08.00 - 09. 00 Företagsfrukost Plats: Utanför medborgarkontoret Veberöd
Möjlighet att diskutera företagsfrågor med politiker i kommunstyrelsen
13.00 – 14.00 Träffa politiker och tjänstepersoner Plats: Utanför Medborgarkontoret, Veberöd
Möjlighet att träffa och prata med kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L), Klas Svanberg (M), Bernt Bertilsson (C) och kommundirektör Christoffer Nilsson. Ytterligare politiker kan komma att deltaga.
13.00 – 17.00 Prata med bygglovshandläggare från Bygglovsavdelningen.   Plats: Genomförs digitalt via Microsoft Teams 
18.00 – 20.00 Prata om utbyggnad och utveckling av Veberöd med politiker och tjänstepersoner från stadsbyggnadskontoret Plats: Genomförs digitalt via Microsoft Teams 
Vi pratar om förslaget på fördjupning av översiktsplanen utifrån olika teman. Varje möte är 30 min och börjar med en kort presentation utifrån temat för att sedan gå över till frågor och diskussioner.
Mer information och anmälan

Onsdag 14 april

13.00 – 17.00  Prata med Näringslivsavdelningen vid Lunds kommun.   Plats: Genomförs digitalt via Microsoft Teams 

Torsdag 15 april

09.00 – 12.00 Prata med bygglovshandläggare från Bygglovsavdelningen.   Plats: Genomförs digitalt via Microsoft Teams 
13.00 – 19.00 Prata med Lunds kommuns energi- och klimatrådgivare.   Plats: Genomförs digitalt via Microsoft Teams 

Fredag 16 april

13.00 – 17.00 Prata med representanter från Kultur- och fritidsförvaltningen vid Lunds kommun.   Plats: Genomförs digitalt via Microsoft Teams 
17.00 – 20.00 Lunds kommuns fältgrupp på plats.   Plats: Fritid Veberöds lokaler, Rektorsgatan 11, Veberöd