Stadsparken stänger siste april

23 april, 2021

Stadsparken i Lund stänger den 30 april för att minska risken för smittspridning av coronaviruset i samband med firandet av siste april och valborg. Det är första gången som Lunds kommun tillämpar den så kallade pandemilagen genom ett tillfälligt vistelseförbud på allmän plats.

Text om att inte festa siste april 2021

Vistelseförbudet innebär att det inte är tillåtet att vara i Stadsparken från kl 06.00 fredag den 30 april till kl 06.00 lördag den 1 maj. Beslutet fattades av kommunfullmäktige den 18 mars. Jan Annerstedt (FNL), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden, ser beslutet som en viktig signal om att Lunds kommun tar risken för smittspridning på största allvar:

– Stadsparkens första blomsterprakt brukar locka flest lundabor och besökare just siste april. Men denna dag måste vi vara extra försiktiga och inte samlas i tusental. Vi måste alla hålla avstånd och visa hänsyn till varandra. Jag är övertygad om att lundaborna har förståelse för ett högst tillfälligt staket och andra åtgärder i coronapandemins tecken. 

2,3 kilometer staket sätts upp

Beslutet om vistelseförbud kompletteras med avspärrningar. Arbetet med att sätta upp 2,3 km staket runt parken börjar redan den 27 april men entréerna hålls öppna fram till kl 06.00 fredag 30 april. Stadsparkscaféet, Högevallsbadet och idrottshallen berörs inte av avspärrningarna, inte heller Katedralskolans lokaler i Observatorieparken. Däremot kommer Söderlyckans skateboardpark att hållas stängd.

Stadsparken stängde även förra året med anledning av pandemin och kommunens informella valborgsorganisation har erfarenheter som kunde tas med i årets planering.

– Vi har ett väl utvecklat samarbete kring valborg sedan flera år tillbaka med polisen och flera andra samhällsaktörer. När beslutet om vistelseförbud fattades trodde vi nog att läget skulle vara ljusare vid den här tiden, i stället är vi mitt uppe i en tredje våg och ser den nya lagstiftningen som ett viktigt verktyg för att minska risken för smittspridning, säger Håkan Nilsson, säkerhetschef i Lunds kommun.

Joakim Nyberg, kommunpolis i Lund håller med: 

– Vi kommer att ha en resurs på plats för att hantera eventuella ordningsstörningar, men det är inte något som vi förväntar oss. Firandet är inställt och vi uppmanar alla att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller undvikande av smittspridning som fortsatt är det primära, säger Joakim Nyberg.

Insatser görs i parken

Precis som förra året utnyttjas stängningen till att göra underhållsinsatser som är svåra att genomföra med besökare på plats, som till exempel arbeten med tunga fordon. I år ligger fokus på parkens gångar som fylls på med nytt material och jämnas till med väghyvel.

Utöver Stadsparken håller även Lunds universitets Botaniska trädgård stängt under valborg. Föräldrar och vårdnadshavare kan hjälpa till att undvika samlingar eller trängsel på andra platser genom dialog med sina ungdomar. Kommunens fältgrupp och socialtjänst kommer i vanlig ordning att röra sig på olika platser i Lund och ha fokus på yngre ungdomar. Alla systembolag i Lunds kommun, förutom i Dalby, håller stängt den 30 april.

Relaterad information