Spårvagnar med tekniska problem

19 februari, 2021

Det är problem med spårvagnstrafiken sedan någon vecka tillbaka. Du kan fortfarande resa längs sträckan eftersom bussar ersätter på turer när spårvagnen inte går – men vad är det som händer?

Spårvagn

Spårvägen i Lund bygger på ett nära samarbete mellan Lunds kommun och Skånetrafiken. Lunds kommun har byggt spåranläggningen och Skånetrafiken ansvarar för spårvagnar, servicedepå och trafik.

Skånetrafiken arbetar intensivt med att analysera och undersöka varför spårvagnarna inte rullar som planerat. Det bedöms finnas flera bakomliggande orsaker till den tekniska problematiken, och man arbetar just nu för att hitta åtgärder.

Spårvägen är ett nytt inslag i Lunds infrastruktur. Vi är också många som behöver vänja oss vid spårvagnstrafiken, både spårvagnsförare och trafikanter. Precis som många kommuninvånare, är inte heller Lunds kommun nöjd med situationen som har uppstått, men allt som kan göras görs just nu för att spårvagnarna skall rulla som planerat i Lund – både på kort och på lång sikt.

Läs mer om Skånetrafikens arbete med spårvagnarna