Sökes: Feriepraktikplatser till lundaungdomar sommaren 2021

3 mars, 2021

Hjälp oss att ge fler lundaungdomar en lärorik sommar då de får möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet! För att förebygga en ökande ungdomsarbetslöshet kan privata företag, föreningar, kommunala bolag och förvaltningar erbjuda feriepraktikplatser. Kommunen står för halva respektive hela lönekostnaden för företag och föreningar.

Kommunal feriepraktik innebär att en ungdom som går ut 9:an, 1:an och 2:an i gymnasiet (födda 2003-2005) erbjuds en plats sex timmar om dagen i tre veckor. Platserna erbjuds i första hand till ungdomar som står långt från arbetsmarknaden.

Anmäl till oss hur många ungdomar din organisation kan ta emot, så snart som möjligt.

Läs mer och anmäl platser på lund.se/erbjudplats