Säker lek har högsta prioritet

26 mars, 2021

Visste du att det finns över 160 lekplatser i Lunds kommun och att dessa ses över varje vecka, året runt, för att lekmiljön alltid ska vara säker och inbjudande?

- Det viktigaste för oss är säkerheten och att eliminera risken för olyckor, konstaterar landskapsingenjör Catharina Enocsson, som samordnar arbetet med lekplatserna i Lunds kommun.

De cirka 160 lekplatserna ses varje vecka över genom kommunens entreprenörer för skötsel samtidigt som man städar bort fimpar, glaskross och annat som inte hör hemma i lekmiljön.

Utöver detta genomförs varje år tre funktionskontroller, där all utrustning gås igenom, samt en större säkerhetsbesiktning. Den senare utförs enligt svensk standard av en certifierad besiktningsförrättare.

Funktionskontroll på lekplats

Serviceförvaltningens Jonas Sköllermark under funktionskontroll på Revingelyckans lekplats. Han går nu en utbildning för att bli certifierad besiktningsförrättare. 

Allvarliga fel åtgärdas omgående

De eventuella fel och brister som upptäcks delas in i tre nivåer: A-fel, B-fel och C-fel. De allvarligaste felen – A - måste åtgärdas omgående för att förhindra att det händer en allvarlig olycka, exempelvis att  ett barn fastnar med jackans snöre i glipor i rutschkanan eller något mått som kan orsaka att ett barn fastnar med huvudet

- Vissa fel är inte alltid möjliga att åtgärda. Saknas det resurser för att montera ny utrustning måste vi ta bort utrustningen för att eventuellt ersätta vid senare tillfälle, förklarar Catharina:

- Det är mycket som händer i form av slitage, ålder, vandalisering och klotter, men vi avsätter en stor resurs för detta. Genom åren har vi minskat de allvarliga felen, nu åtgärdar vi fler C-fel än vi gjorde för 5-10 år sedan, då var det mer A-fel och B-fel än vi har idag.


Funktionskontroll på lekplats

Jonas Sköllermark testar stabiliteten i gungställningen. 

Stort slitage - mycket som händer under ett år

Några exempel på anmärkningar är att fallskyddet under gungor eller rutschkanor tunnats ut, slitna kättingar till gungor eller att det uppstått glipor eller att utrustningen har mått som kan orsaka att barn fastnar med huvud, fot eller finger, exempelvis mellan en rutschkana och en lekställning. Därtill rapporteras det in mycket som egentligen inte utgör någon risk för den som vill leka:

- Att det behöver målas, krattas eller renhållning är ju inte någon allvarlig säkerhetsrisk men väl så viktigt för det ska se inbjudande och trevligt ut.

Här håller även Lundaborna ett vakande öga – och hör av sig. Varje vecka får kommunen in ett par felanmälan från allmänheten.

- Det kan vara gungsitsar som gått sönder eller klotter. Det är en jättebra funktionskontroll, det är nästan den bästa, för då vet vi var folket är och hur lekplatserna används.

Funktionskontroll på lekplats

Jonas Sköllermark noterar att ett bord sitter lite löst och behöver stagas upp. 

Omfattande plan för underhåll och renovering

Lunds kommun avsätter årligen cirka 2,3 miljoner kronor till att renovera sina lekplatser. Tidigare lades det mesta av pengarna på ett fåtal större projekt men sedan några år tillbaka fördelas pengarna annorlunda så att fler lekplatser kan få nya klätterställningar och nytt fallunderlag.

- Ur säkerhets- och lekvärdesfunktionen innebär det att vi får en jämnare standard på våra lekplatser, avslutar Catharina.

Utöver de allmänna lekplatserna finns det i kommunen även omkring 125 lekytor på skolor och förskolor, som Lundafastigheter ansvarar för underhållet av.

 

Här hittar du alla lekplatser i Lunds kommun

 

Funktionskontroll på lekplats

"Jag brukar testa redskapen. Håller de för mig så håller de för barnen", konstaterar Jonas Sköllermark.