Så vill Lunds kommun stärka samhället under coronapandemin

24 mars, 2021

Hur kan Lunds kommun bidra till en stärkt sammanhållning i samhället under pandemin? Det presenteras nu i ett fjärde åtgärdspaket som riktas till ungdomar, föreningar och tätorterna utanför staden.

Drönarbild GenarpLunds kommuns fjärde åtgärdspaket innehåller förslag på kraftfulla lokala åtgärder, som syftar till att mildra krisen i coronapandemins spår och att stötta drabbade sektorer. Förslaget innebär bland annat ett ökat föreningsstöd, förstärkt stöd till ungdomar och satsningar i kommunens östra tätorter.

– Dels är det här en satsning på våra unga kommuninnevånare genom sommarjobb, kostnadsfria lovaktiviteter och förstärkt fältgrupp. Dels en satsning på våra norra och östra tätorter med utökning av blomsterprogram, förlängd säsong på friluftsbaden, förstärkning av mötesplatser och grönområden, en scen på Försköningen i Veberöd, belysningsåtgärder i Centrumparken i Genarp samt omklädningsrum med toalett vid Tornhallen i Stångby. Vi har också lagt ett uppdrag om fler åtgärder i Dalby och Södra Sandby, säger kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L).

Människan och trivseln i närmiljön i fokus

Tidigare åtgärdspaket under pandemin har riktat sig framförallt till näringslivet och handeln och innehåller bland annat förlängda betaltider på kommunala avgifter, införande av cityvärdar och avgiftsfri torghandel.

– Det här åtgärdspaketet sätter människan och trivseln i närmiljön i centrum. Vi har gjort flera satsningar för att förstärka tillgänglighet och attraktivitet i stadskärnan. I det här paketet riktas liknande satsningar till tätorterna, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun. 

Bland punkterna i det fjärde åtgärdspaketet finns:

  • Kostnadsfria lovaktiviteter riktade till barn och unga under sommaren.
  • Förstärkning av feriepraktik för ungdomar för att tillskapa fler platser i kommunen, näringslivet och föreningar.
  • Ytterligare kompensationsstöd till föreningslivet med anledning av minskade intäkter av anställda evenemang, arrangemang och minskat medlemsantal.
  • Förstärkning av fältgruppen.
  • Förlängd öppettid på friluftsbaden.
  • Förstärkning av mötesplatser och grönområden i tätorterna.
  • Flera särskilda satsningar i tätorterna.

Här kan du läsa mer om åtgärdspaketen från Lunds kommun. Beslut om det fjärde åtgärdspaketet väntas fattas på kommunstyrelsen den 7 april.