Så mycket ökade Lunds befolkning år 2020

22 februari, 2021

Sveriges tolfte största stad fortsätter att växa. Kommunens befolkning passerade 125 000 invånare under 2020. Vid årsskiftet var befolkningen 125 941 personer.

Domkyrkan tornar upp sig i Lunds skyline.

– Det är väldigt många som vill uppfylla sina drömmar just i vår kommun, vilket verkligen är glädjande. Här finns några av landets absolut bästa förskolor, skolor och universitet, kombinerat med låg brottslighet, goda kommunikationer och innovationsmiljöer i världsklass, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Sett till antalet kommuninvånare är Lunds kommun Sveriges tolfte största stad. Totalt ökade folkmängden i Lunds kommun med 1 006 personer under år 2020. Jämfört med föregående år halverades befolkningsökningen under året. Det här mönstret följer den nationella befolkningsutvecklingen i stort, där Sveriges befolkningsökning halverades jämfört med 2019 och var den lägsta befolkningsökningen på 15 år. Det visar Statistiska centralbyråns officiella siffror som presenterades i dag.

– Trots det mycket ovanliga året 2020 har Lunds kommun fortsatt att växa, om än i något lägre takt än väntat. Att fler vill leva och bo här är mycket positivt både för näringslivet och kommunens utveckling i stort, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lund.

Födelsenettot (födda minus döda) för 2020 var 312. 2020 föddes det 1 135 barn, vilket är 35 färre jämfört med 2019. Antalet avlidna var fler än 2019; 823 avled 2020, jämfört med 810 under 2019. Under 2020 flyttade 11 444 personer till kommunen, samtidigt som 10 792 personer flyttade från Lund. Det ger ett positivt flyttnetto för 2020 på 652 personer, varav -191 personer utgörs av ett negativt inrikes flyttnetto (inrikes inflyttade minus inrikes utflyttade). Migrationsnettot (invandrade minus utvandrade) utgör 843 personer. Jämfört med 2020 var inflyttningen lägre (-324 personer) och utflyttningen större (+645). Även invandringen var lägre (-371) och utvandringen större (+111 personer).

Relaterad information