Preliminärt bokslut för kommunen pekar på stort överskott

2 februari, 2021

Det preliminära bokslutet för Lunds kommun för 2020 pekar på ett stort överskott i relation till det budgeterade resultatet för året. Det absolut främsta skälet till överskottet handlar om statsbidrag som kommit för att mildra effekterna av coronapandemin.

I de preliminära beräkningarna är det positiva resultatet 423 miljoner kronor i stället för det budgeterade resultatet om 129 miljoner kronor. Att det blivit ett så mycket högre resultat beror på de statsbidrag som kommit under året med anledning av coronapandemin och att den förväntade konjunkturförsämringen, där kommunens skatteunderlag såg ut att bli lägre, inte inträffat under året. Ökningen av statsbidragen påverkar resultatet med 172 miljoner och skatteintäkterna minskar med 71 miljoner kronor.

– Överskottet innebär att våra årliga investeringar på en miljard kronor i t.ex. nya skolor och förskolor kan göras utan att vi behöver ta några lån utan tvärtom amortera en del på vår höga låneskuld för första gången på tio år. Det gör även att vi får lägre räntekostnader och att vi skapar reserver inför framtiden, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Stark ekonomi i grunden

Lunds kommun står inför demografiska förändringar, där befolkningsutvecklingen utmanar ekonomin. I kölvattnet väntar en osäker konjunktur med en lägre utveckling av skatteunderlaget som ger minskade intäkter.

– Lunds kommuns ekonomi är i grunden stark. Precis som de flesta kommuner i Sverige har vi ett positivt resultat för 2020, vilket ger oss handlingsutrymme. Det viktiga framåt är att vi ser på ekonomin utan extraordinära statsbidrag. Våra långsiktiga utmaningar där ”färre ska försörja fler” kvarstår, men verksamheterna har en beredskap för att hantera fortsatta budgetutmaningar, säger Henrik Weimarsson, ekonomidirektör.

Kommunfullmäktige fastställer bokslut och årsredovisning

Nämnderna fattar beslut om sina respektive bokslut med årsrapporter under februari och mars. Därefter beslutas de i kommunstyrelsen den 7 april.  Bokslutet och årsredovisningen för Lunds kommun fastställs sedan vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april.

Läs mer om hur Lunds kommun styrs