Polhemskolan sätter in åtgärder enligt Arbetsmiljöverkets krav

4 mars, 2021

I februari genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på Polhemskolan och pekade på flera åtgärder som bör vidtas. Polhemskolan har satt in åtgärder och svaret till Arbetsmiljöverket är inskickat.

I samband med ett skyddsstopp från de fackliga organisationerna i februari genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion av Polhemskolan. Skyddsstoppet hävdes men vissa brister hittades i rutinerna kring arbetsmiljön. Polhemskolan fick till 10 mars att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav.

Ett av kraven från Arbetsmiljöverket är att skolan ska utöka städningen av bordsytor till 1 gång per dag. Detta är åtgärdat sedan 12 februari. Arbetsmiljöverket vill även ha skolans rutiner för anmälning och utredning av ohälsa, olyckor och händelser kopplade till covid-19 och hur dokumentation sker när någon blivit exponerad för covid-19. Lunds kommun och utbildningsförvaltningen har goda rutiner och dessa har skickats till Arbetsmiljöverket.

Eleverna på Polhemsskolan har tagit ett stort ansvar under hela pandemin för att minska smittspridningen. Men ibland har det brustit. Ett av kraven är att skolan ska redogöra för vilka åtgärder som sätts in om elever inte följer instruktioner om att hålla avstånd. Skolan följer Skollagen, kapitel 5 om trygghet och studiero och sätter in åtgärder om eleverna inte följer ordningsreglerna. Nu inväntar Polhemskolan svar från Arbetsmiljöverket.