Orolig för en medmänniska? Ta hjälp av uppsökande socialarbetare

4 mars, 2021

Om du ser personer i Lunds kommun som du tror kan behöva stöd, ta kontakt med socialtjänstens uppsökande verksamhet. Våra uppsökande socialarbetare arbetar kvällstid en kväll i veckan och kan hjälpa dem som är över 18 år.

Det kan handla om oro, någon som är utsatt eller behöver motiveras att ta kontakt med socialtjänsten. Uppsök kan även göras när vi får information om platser eller områden i Lund där det finns någon form av problem, till exempel en bosättning, uppehållsplats för missbrukare eller andra socialt utsatta grupper.

Läs mer och ta kontakt på lund.se/uppsok