Onlineseminarier om digitala tvillingar för stadsutveckling

9 mars, 2021

Med start den 10 mars inleds en serie på sex timslånga webbinarier om hur digitala tvillingar kan skapa nytta inom stadsutveckling.

Lunds kommun är partner i ett Vinnovafinansierat kompetenscentrum, Digital Twin Cities Centre, som tittar på hur man kan använda digitala tvillingar som hjälp vid stadsutveckling. Många kommuner i världen har börjat utforska fördelarna med digitala tvillingar för att utveckla hållbara och levande städer och regioner. Det finns fortfarande flera utmaningar med att skala upp tekniken och kunna skapa värde för medborgare, företag och offentliganställda.

För att hantera dessa utmaningar, men också för att belysa möjligheterna, bjuder kompetenscentrumet in till en serie webbinarier om digitala tvillingar för städer. Serien innehåller sex timslånga avsnitt, där internationella experter inom området ger en översikt över det globala stadslandskapet. Seminarierna hålls på engelska.

Här hittar du seminarierna

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en kopia av något som finns i verkligheten. Tekniken innebär att all information – om exempelvis byggnader, broar och vägar – kopplas ihop så att man digitalt kan visualisera hela staden. I den digitala tvillingen, eller kopian av staden, kan man sedan simulera förändringar för att se hur omgivningen påverkas, och därefter fatta väl underbyggda beslut gällande exempelvis stadsutveckling. Det är betydligt enklare att experimentera och testa förändringar i den digitala världen än i den verkliga, fysiska världen.

Digitala tvillingar är ett begrepp som revolutionerat tillverkningsindustrin och som dagligen används för att konstruera allt mer förädlade produkter. Tekniken har också spridit sig till planeringen och utvecklingen av våra städer, men är där vanligtvis begränsad till visuell representation.

Fakta om kompetenscentrumet

Vinnova finansierar ett antal kompetenscentrum, där olika parter inom ett forskningsområde samverkar för att ta fram ny kunskap inom området. Kompetenscentrumet Digital Twin Cities Centre (DTCC) vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg kommer att utveckla konceptet digitala tvillingar för städer och lyfta det bortom ren visualisering. Unikt med just detta projekt är att det syftar till att integrera det som finns under marken, och därmed hantera staden som ett komplext fyrdimensionellt system i simuleringarna.

Lunds kommun kommer att bidra med kunskap och data för att utveckla plattformen för digitala tvillingar av städer. Genom samarbetet får vi tillbaka ny kunskap om hur vi kan utveckla vår egen stad.

Digital Twin Cities Centres webbplats