Skrubb i stadshallen döljer konstmysterium

12 mars, 2021

Dörren till det låsta förrådet under trappan i Stadshallen fick brytas upp. Här hade ingen varit på länge. När dörren äntligen öppnades och dammet lade sig möttes Patrik Johannisson av slingrande sagovarelser och grinande vargar.

Patrik Johannisson visar tavlan som han hittade i skrubben. Patrik Johannisson visar tavlan som låg gömd i en skrubb.

Patrik Johannisson är arbetsledare på Otto Magnusson Bygg, entreprenör för ombyggnaden av Stadshallen. De slingrande varelserna befann sig på en tavla, glömd av någon det låsta förrådet. Istället för att finna gamla ledningsinstallationer som han trodde, hittade Patrik Johannisson ett glömt konstverk. Vem har gjort tavlan? Och varför ligger den gömd i ett förråd i Stadshallen?

Patrik Johannisson visar upp dagboken med teckningarna. Tillsammans med tavlan hittade Patrik Johannisson också en dagbok med teckningar.

 

Dagboken innehåller tätt skrivna sidor på flera språk. Dagboken är skriven på flera språk.

 

Konstverket är signerat 88 C. Cvetkova. 1988 signerade Cecile Cvetkova sitt konstverk.

Tätskrivna rader med blå penna

- Tillsammans med tavlan låg en dagbok skriven på olika språk. Tittar du i dagboken ser du teckningar som liknar tavlans. Tavlan är signerad Cecile Cvetkova. Vem är hon? undrar Patrik Johannisson.

Googlar vi på Cecile Cvetkova hittar vi inte mycket information. Den tätt skrivna dagboken kan säkert ge fler svar. Signaturen på tavlan visar årtalet 1988. ”Det innersta” har konstnären skrivit på sitt verk och på franska ”A l’interiour le plus profond – C’est moi”. Fritt översatt står det ungefär ”Längt inne i det innersta – det är jag”. Ett utskrivet mail i dagboken är daterat till 1999.

- Titta här. Vinkeln på handen är precis likadan på teckningen i dagboken som på tavlan. I dagboken finns jättefina teckningar på vargar. Jag gillar verkligen dem, de är så levande, säger Patrik Johannisson.

Vinkeln på handen i dagbokens teckning är likadan i teckningen i dagboken som på tavlan. Teckningarna i dagboken liknar tavlan.

Patrik Johannisson är på väg ner till källaren där han hittade konstverket. Patrik Johannisson går ner i källaren för att visa förrådet.

Spår av skapande verksamhet

- Det stängda förrådet under trappan innehöll mer, säger Patrik Johannsson.
Nu går han ner igen för att komma vidare i Stadshallens konstmysterium. Doften av damm är fortfarande stark när han öppnar dörren, men den blandas med något som liknar linolja. På en hylla står faktiskt en stor flaska med ett gult innehåll som skulle kunna vara linolja. Under den finns en låda med intorkad vattenfärg och stora färgtuber. Spår av skapande verksamhet, men varför är allt gömt i ett förråd?

Patrik Johannisson kryper in under det sneda taket under trappan.
- Här verkar det ligga en massa barnteckningar och målningar. Jag hittade också ett par teckningar som ser ut att vara av Cecile Cvetkova.

Vackert, oavslutat och i väntan på att hittas

Teckningarna har samma stil som i dagboken. En är till hälften färglagd i akvarell. Vackert och oavslutat. I en platskorg ligger en pärm. Den visar sig innehålla information om olika fonder där man kan söka pengar till verksamheter. Där finns också ett spår av konstnären. Cecile Cvetkova har sökt pengar från Sparbanken Finn till en collageverkstad i Stadshallen. Datum på ansökan är 9 oktober 1998. Lite längre fram i pärmen finns faktiskt en text från samma år som berättar om just en collageverkstad. Har vi lösningen på mysteriet?

Ja, här står bland annat att collageverkstaden startade som ett samarbetsprojekt med syfte att skapa en sommaraktivitet i Stadsparken. Collageverkstaden vände sig till barn och unga och leddes av Cecile Cvetkova tillsammans med assistenten Elise Kvarnström. En del av bilderna från collageverkstaden ställdes ut i Stadshallens foajé där det också verkade finnas en verkstad en tid. ”Samarbetet mellan Stadshallens personal och Collageverkstaden har gått smidigt och Stadshallen kändes välkomnande med verkstaden på entréplanet” kan vi läsa i texten. Under hösten verkar collageverkstaden ha flyttat till Eggelinrummet på andra våningen och verkstaden ska ha bokats flitigt.

Vad hände sedan med collageverkstaden? Och vart tog konstnären Cecile Cvetkova vägen? Det mysteriet är inte löst.

- Den som har sett hennes bilder glömmer dem inte. Det vore spännande att få veta mer, säger Patrik Johannisson.

Vet du mer? Hör av dig till oss!

Har du kanske besökt collageverkstaden i Stadshallen i slutet av 1990-talet? Känner du till konstnären Cecile Cvetkova? Hör av dig till oss!

Du kan maila till serviceforvaltningen@lund.se 

I skrubben finns spår av skapande verksamhet. Är det linolja i plastburken?

Akvarellen är målad av konstnären Cecile Cvetkova. I förrådet låg fler konstverk av Cecile Cvetkova.

Akvarellen är målad av konstnären Cecile Cvetkova. Cecile Cvetkova har börjat fylla i sin teckning med akvarellfärg. Kanske är teckningen minst lika fin oavslutad.