Nästan helt fossilbränslefria enligt ny skånsk rapport

18 maj, 2021

Lunds kommunala organisation är nästan helt fossilbränslefri. Vi har dock en utmaning kvar – tjänsteresorna. Det visar den nya skånska rapporten Nästan fossilbränslefria.

All värme och el som Lunds kommun använder är idag fossilfri, men det finns kvar att göra när det kommer till tjänsteresor och drivmedel. Detta går det att läsa om i en nyligen släppt rapport inom ramen för projektet Fossilbränslefria kommuner.

- Nu måste vi lägga krut på att undersöka varför vi fortfarande har många tjänsteresor som kräver fossila bränslen, och sedan förhoppningsvis förändra det. När det kommer till kommunens användning av drivmedel i till exempel tjänstefordon eller arbetsmaskiner så har vi bara några procent kvar tills vi når helt fossilfritt. Det ser vi fram emot, säger Karin Lindholm, projektledare.

Lunds kommuns medverkan i projektet har i många år möjliggjort att vi kunnat fokusera på användningen av fossila bränslen och hur de ska kunna fasas ut. Varje år sammanställs de deltagande kommunernas resultat och namnet på årets rapport Nästan fossilbränslefria talar för statusen.

Skånsk rapport över fossilbränslefria kommuner

Idag släpps resultatrapporten Nästan fossilbränslefria. I den kan du läsa om hur elva skånska kommuner arbetar för att den kommunala verksamheten ska minska sin klimatpåverkan och bli fossilbränslefria. Rapporten är en del av det EU-finansierade projektet Fossilbränslefria kommuner och samordnas av Länsstyrelsen Skåne och Skånes Kommuner.

Här kan du läsa hela rapporten 

Lunds kommuns miljöarbete

Projektet omfattar inte alla växthusgasutsläpp som kommunen genererar. Hur det går i stort med kommunens klimatarbete redovisas i den årliga miljöredovisningen som du hittar via länkarna nedan.

Kontakt för mer information

Karin Lindholm, projektledare i Lunds kommun
karin.lindholm@lund.se