Miljonstöd till Lunds studentnationer

29 januari, 2021

Den pågående coronapandemin slår hårt mot Lunds studentnationers ekonomi. För att stötta nationernas viktiga verksamhet kommer Lunds universitet och Lunds kommun gemensamt att ge nationerna ett bidrag med sammanlagt 4,8 miljoner kronor.

- Lunds kommun är byggd kring universitetet och universitetet bygger på sina studenter, därför är studentlivet viktigt även för kommunen. Det är oerhört glädjande att vi från kommunen tillsammans med universitetet nu kan lösa deras problematiska situation i sviterna av pandemin. Vi ser fram emot ett livskraftigt och synligt studentliv när myndigheterna tillåter detta igen, säger Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i kommunala studentrådet.

Coronapandemin har påverkat stora delar av vårt samhälle och för Lunds studentnationer har pandemin bland annat inneburit försämrad ekonomi och förändrad verksamhet för att minska smittspridningen. Samarbetsorganet Kuratorskollegiet där 12 studentnationer är medlemmar har inkommit med en förfrågan om ekonomiskt stöd från Lunds kommun och Lunds universitet för att minska effekterna av pandemin. Stödet behövs för att säkra nationernas verksamhet under och efter pandemin och för att kunna fortsätta vara en bidragande faktor till att göra Lund till en attraktiv studentstad.

Kuratorskollegiet har sökt stöd på 400 000 kr till var och en av de tolv medlemsnationerna, vilket utgör hälften av beräknat inkomstbortfall under 2021. Summan uppgår till 4 800 000 kr. Kommunstyrelsen i Lund kommer på sammanträdet den 3 februari att bevilja halva den summan- 2,4 miljoner kronor ur kommunstyrelsens reserverade medel. Lika mycket kommer Lunds universitet att bevilja via ett rektorsbeslut som tas under nästa vecka.

– Nationerna gör ett makalöst fint arbete för studenternas fritid och sociala liv. Lunds universitets rika studentliv har också satt sin prägel på hela stadsbilden under decennier. Att Lunds universitet och Lunds kommun nu gemensamt går in med ett mångmiljonbelopp visar hur uppskattat studenternas hårda arbete är av båda parter. Det visar också hur viktigt vi båda tycker det är att nationslivet kan bära sig under pandemin för att åter kunna blomma och berika Lunds universitets- och stadsliv när pandemin är över, säger Lunds universitets rektor Erik Renström.