Mårten Hafström blir ny kultur- och fritidsdirektör

27 januari, 2021

Mårten Hafström blir ny kultur- och fritidsdirektör i Lunds kommun. Det har kommunstyrelsen beslutat idag på ett extrainsatt sammanträde.

Mårten Hafström- Det ska bli otroligt spännande att komma till Lund. Här finns en framtidsanda med fokus på kreativitet, innovation och kunskap som tilltalar mig och gör mig otroligt motiverad, säger Mårten Hafström som kommer att påbörja sin tjänst i maj 2021.

Mårten Hafström arbetar i dag som utvecklingschef inom  kultur- och ungdomsfrågor i Linköpings kommun. Tidigare har han varit kulturutvecklingschef i Finspångs kommun och han har arbetat inom kultur- och fritidssektorn i nästan tjugo år. Mårten som är från Ängelholm har också bland annat läst vid Lunds universitet. 

- Den röda tråden inom allt jag gjort har varit utveckling, förändring och nyskapande. Jag har mycket energi och ett stort engagemang för det jag gör. Att börja jobba i Lund och i Skåne känns lite som att komma hem, säger Mårten Hafström.
- Jag är väldigt glad över att vi nu rekryterat en kultur- och fritidsdirektör med stark förankring inom så väl kultur som ungdomsfrågor. Med sitt engagemang och driv kommer Mårten vara ett viktigt tillskott i kommunens ledningsgrupp. Under pandemin har flera av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter ställts inför mycket svåra utmaningar och jag är övertygad om att Mårten är rätt person att leda förvaltningen genom detta, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör.

Kommunstyrelsen i Lund fattar beslut om anställning av nya förvaltningsdirektörer. Under rekryteringen av ny kultur- och fritidsdirektör har representanter från både Lundakvintetten och oppositionen deltagit.

- Mårten Hafström är en kommunal nytänkare med mångårigt engagemang i kultur för barn och unga. I Lund får han chans att underlätta för kultur- och fritidsverksamheter i en kommun med stora ambitioner för kulturen och ett brett utbud av fritidsaktiviteter. Mårten vet att Lundabornas förväntningar på honom och hans medarbetare i förvaltningen är höga, säger Jan Annerstedt (FNL), kommunalråd med ansvar för kultur- och fritidsfrågor. 
- Med Mårten får vi en kultur- och fritidsdirektör med ett stort utvecklingsdriv. Han har med stor framgång arbetat i en kommun som inte är helt olik Lund och har med sig bra erfarenheter. Han blir ett spännande tillskott i arbetet att göra Lunds kommun till en ännu bättre kommun att bo och verka i, säger Anders Almgren (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.