Lunds kommuns miljöpristagare 2021

6 oktober, 2021

Lundabors stora miljöengagemang uppmärksammas! Under förra veckans kommunfullmäktige delades årets miljöpris ut till Martina Kvist Reimer - Höjeådalens förkämpe och Tomas Björnsson - en mångårig miljövän som bidragit till Lunds framgångar som cykelstad.

Martina Kvist Reimer och Tomas Björnsson tilldelas Lunds kommuns hedervärda miljöpris 2021. Martina har genom sitt engagemang för Höjeådalen bidragit till dess bevarande och att det föreslås bli ett kommunalt naturreservat. Tomas är bland annat ordförande för Naturskyddsföreningen i Lund och under många år tagit fram cykelkartor för allmänheten samt bidragit till att allmänheten kunnat ta del av en rad föreläsningar inom olika hållbarhetsområden.

Martina Kvist Reimer och Tomas Björnsson står bredvid varandra med blombukett och diplom

Engagerade Lundabor tilldelas miljöpris: Martina Kvist Reimer - Höjeådalens förkämpe, och Tomas Björnsson - en mångårig miljövän som bidragit till Lunds framgångar som cykelstad. 

Motivering: initiativ och långvarigt engagemang

Bland många nomineringar utsågs Martina Kvist Reimer och Tomas Björnsson till 2021 års miljöpristagare. Camilla Neptune (L) är ordförande i kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott och säger följande om vinnarna:

– Som ordförande i Höjeådalens intresseförening har Martina Kvist Reimer tagit initiativ till och driver en konstruktiv dialog med beslutsfattare och markägare som på olika sätt är viktiga för dalens bevarande. Martina har på så sätt bidragit till att Höjeådalen föreslås bli naturreservat. Hon har även fått allmänheten att upptäcka områdets värden och på så vis bidragit till att förbättra lundabornas närmiljö.

– Tomas Björnsson har under många år bidragit till att utveckla Lund som en långsiktigt miljövänlig cykelstad. Genom sitt oavlönade arbete med att skapa detaljerade cykelkartor över kommunen, omgivningen och delar av södra Sverige har han gett allmänheten ett bra verktyg för att utforska omgivningarna med cykel. Som ordförande för Naturskyddsföreningen i Lund har han bland annat utvecklat ett samarbete med stadsbiblioteket och Lunds universitets Hållbarhetsforum. De arrangerar hållbarhetsföreläsningar för allmänheten, vilket bidrar till ett öppet samtal mellan invånare, experter, politiker, företag och kommunen.

Om miljöpriset

Miljöpriset i Lund delas ut varje år av kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott till personer, företag, föreningar eller andra organisationer i Lunds kommun som gjort insatser som långsiktigt främjar miljön i kommunen. Miljöpristagarna får 25 000 kronor vardera samt en litografi av Lundakonstnären Bengt Böckman.

Relaterad information