Långsiktigt hållbar återgång till närundervisning i Lunds högstadier

16 februari, 2021

Det bästa för eleverna är att få undervisning på plats i skolan. Från och med vecka 12 kommer därför samtliga högstadieelever i Lund att vara tillbaka i skolan. För att få en långsiktigt hållbar återgång har barn- och skolnämndens presidium idag beslutat att fjärrundervisningen för årskurs sju och åtta ska fortsätta ytterligare en vecka efter sportlovet. Därefter ska årskurs 7 och 8 ha växelvis fjärrundervisning och närundervisning under vecka 10 och 11.

- Det är angeläget att niorna ges förutsättningar att slutföra sin utbildning på ett bra sätt och närundervisning är det bästa ur utbildningssynpunkt men också för att eleverna ska må bra. För mig är det viktigt att samtliga elever kommer tillbaka till närundervisning i skolan och med detta beslut kommer så ske före påsk, säger Mia Honeth (L), ordförande i barn- och skolnämnden. 

Lund har sedan pandemins utbrott vidtagit ett stort antal åtgärder för att minska smittspridningen. Regeringens och myndigheters rekommendationer är tydliga och innebär att högstadieskolorna i så stor utsträckning som möjligt bör erbjuda närundervisning och att återgången till detta bör ske succesivt. Enligt skollagen är närundervisning huvudregeln och den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet.

- Att vi hittat en lösning som innebär att eleverna ska kunna komma tillbaka till våra skolor är väldigt positivt. Att det sker successivt och under en period växelvis med fjärrundervisning är bra och skapar bra förutsättningar att hitta långsiktigt fungerande strukturer för en fungerande undervisning och arbetsmiljö, säger Fanny Johansson (S), andre vice ordförande i barn- och skolnämnden. 

Beslutet i barn- och skolnämndens presidium har föregåtts av samtal med elevskyddsombud och fackliga företrädare inom samverkan. Beslutet innebär att för eleverna i årskurs nio som varit tillbaka i skolan sedan 1 februari fortsätter undervisningen på plats i skolan efter sportlovet. För eleverna i årskurs sju och åtta kommer fjärrundervisningen att fortsätta ytterligare en vecka. Under vecka 10 och 11 kommer sjuorna och åttorna ha växelvis undervisning på plats i skolan. Hur denna växelvisa undervisningen ska se ut avgör respektive skola och berörda vårdnadshavare informeras via Unikum.

Från och med vecka 12 är beslutet att samtliga elever ska återgå till närundervisning. Detta naturligtvis givet att inga förändringar sker i myndigheternas råd och rekommendationer.

- Det känns positivt att vi nu har siktet inställt på att välkomna alla elever tillbaka till undervisning i skolan. Även om vår bedömning är att fjärrundervisningen för årskurs sju och åtta generellt håller hög kvalitet så behöver alla elever komma tillbaka till närundervisning.  Genom att göra återgången stegvis skapar vi möjligheter för en hållbar återgång vilket vi ser som det bästa för såväl medarbetare som elever, säger Jytte Lindborg, skoldirektör i Lunds kommun.