Kommunen storsatsar på arbetsmarknadsinsatser för att få fler lundabor i arbete

21 januari, 2021

Antalet personer med försörjningsstöd ökar i Lunds kommun. För att bryta denna trend gör kommunen nu en kraftfull satsning för att ge stöd till att fler lundabor får ett arbete eller utbildning så att de kan bli självförsörjande. Detta beslutade socialnämnden på onsdagens möte.

För att möta en tuff situation på arbetsmarknaden krävs att kommunen erbjuder ett flertal olika insatser, från stöd och vägledning till arbete och studier som möter lundabornas behov. Målet är att under 2021 kunna erbjuda minst 200 anställningar med stöd inom kommunens förvaltningar. Det är en fördubbling jämfört med tidigare år.

– Genom att dubblera antalet anställningar med stöd kan vi nå tydliga resultat på kort sikt, säger Göran Wallén (M), socialnämndens ordförande. Men det kräver att alla förvaltningar och bolag engagerar sig och gör det möjligt att hitta arbetsplatser, både i form av praktikplatser och anställningar med stöd. Vi vill att hela Lunds kommun nu ska ta en mer aktiv roll i arbetsmarknadsfrågor.

En annan viktig åtgärd blir att utveckla samarbetet mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen samt med Arbetsförmedlingen.

– Många av de lundabor som nyligen fått behov av försörjningsstöd står nära arbetsmarknaden, säger Annika Pettersson, socialdirektör. Studier, praktik och vuxenutbildning mycket viktiga insatser för att inte fastna i arbetslöshet och försörjningsstöd. Vi kommer även att arbeta med tidiga, tidsbegränsade arbetsmarknadsinsatser som kan leda till självförsörjning utifrån varje medborgares förutsättningar.

Att arbeta för att utveckla fler arbetsintegrerade sociala företag är ett annat viktigt verktyg. Sociala företag saknas helt i Lund idag och målsättningen är att etablera en kommunal stödstruktur för dessa under 2020.