Fortsatt fokus på trygghet i kommunens östra delar

29 januari, 2021

Medborgarlöftet om en trygg och säker kommun med fokus på de östra kommundelarna fortsätter. På grund av pandemin har polisen och kommunen nu valt att förlänga förra årets medborgarlöfte fram till och med den 30 juni 2021.

Bild över VeberödMedborgarlöftena är en del av polismyndighetens styrmodell som syftar till att komma närmare medborgare i respektive kommun. Frågeställningarna och områdena varierar, men bygger alltid på en gemensam lägesbild med polis och kommun. Förra året identifierades behovet av att fokusera på kommunens östra delar.

Hela kommunen viktig

– Tryggheten för våra medborgare är av högsta prioritet och genom medborgarlöftet säkerställer vi ökad polisnärvaro i våra östra tätorter. Hela kommunen ska leva och utvecklas och då är insatser för ökad trygghet i våra östra tätorter både efterlängtade och nödvändiga, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Olika aktiviteter för ökad trygghet

Konkret består medborgarlöftet av en rad aktiviteter som genomförs löpande, däribland trygghetsvandringar, ökad vuxennärvaro med fältgruppen, trafikkontroller och polisiär närvaro. På aktivitetsplanen står också en ökad samverkan mellan de olika tätorternas nattvandrargrupper, kommunen och polisen.

Medborgarlöftet förlängs i ett halvår

– Vi ser ett behov att fortsätta vårt arbete i de östra delarna. En del av de aktiviteter som vi planerat tillsammans med kommunen har inte kunnat genomföras, framförallt på grund av situationen kring pandemin. Därför har vi beslutat tillsammans med kommunen att förlänga arbetet med medborgarlöftet, tryggt östra Lund till den sista juni i år, säger Patrik Isacsson, lokalpolisområdeschef i Lund.