Fortsatt bra resultat för Lunds kommun i SKR:s ”Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet”

11 februari, 2021

Lunds kommun fortsätter att vara en av Sveriges tryggaste och säkraste kommuner. Det visar SKR:s årliga mätning ”Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet”. Mätningen jämför brotts- och incidentstatistik i Sveriges alla kommuner och Lund hamnar på plats 22 av 290.

Sedan 2008 har Sveriges kommuner och regioner (SKR) i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) jämfört Sveriges kommuner utifrån olika indikatorer som berör trygghet och säkerhet. Rapporten består av statistik över brotts­lighet, personskador, bränder, tillgång till hjälp vid nödläge, samt hur säkerhets­arbetet i kommunerna bedrivs. Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen, MSB, SCB, Brå och SOS Alarm AB. Kommunernas resultat inom olika områden vägs samman, och det sammanvägda värdet presenteras i en rankning av alla kommuner från 1 till 290.

Lunds kommun har sedan starten placerat sig bra i ”Öppna jämförelser”. Även år 2020 hamnar Lunds kommun högt – på plats 22 av Sveriges 290 kommuner. Placeringen är en förbättring med en placering sedan föregående år, och tre placeringar sedan 2018. Trygghetsarbetet är en viktig strategisk fråga för kommunen. Lunds kommun är, och ska fortsatt vara, en trygg plats att leva, vistas och verka i.

I årets rapport är temat ”Förebyggande av bostadsbränder – riktade åtgärder”. Rapporten visar att antalet utvecklade bränder i Lund ökade under förra året. Ett intensivt arbete har pågått under året för att förhindra och förebygga fler bränder. Bland annat har kommunen ansökt om tillstånd att kamerabevaka de kommunala skolorna och förskolorna i kommunen, samt ökat bevakning av byggnader med väktare och värmekameror.

Alla tabellbilagor med statistik gällande ”Öppna jämförelser” finns som filer på SKR:s webbplats

Nyligen publicerades även polisens trygghetsmätning för Lund 2020. Den visade att Lundaborna i stort upplever kommunen som trygg med förhållandevis få problem.

Mer om polisens årliga trygghetsmätning kan du läsa här