Fjärrundervisning för årskurs 7–9

7 januari, 2021

I dag har barn- och skolnämnden, i samråd med skolledningen, fattat beslut om att övergå till fjärrundervisning för elever i årskurs 7–9 i Lunds kommunala grundskolor.

Beslutet är fattat efter en rekommendation från Smittskydd Skåne. Rekommendationen grundar sig i en samlad bedömning utifrån läget i Skåne just nu.

Beslutet gäller från och med 2021-01-11 till och med 2021-01-24, men beslutet kan komma att förlängas. Det gäller enbart för årskurs 7–9 i grundskolan och inte elever i grundsärskolan eller i kommunal särskild undervisningsgrupp.

Är förberedda för fjärrundervisning

Vi har den senaste tiden förberett för att det här beskedet skulle kunna komma, men det är naturligtvis så att det kan ta några dagar innan allt fallit på plats.

Vi ska göra allt vi kan för att fjärrundervisningen ska vara så nära den vanliga undervisning det går för samtliga berörda elever. För barn som har särskilt stöd eller för elever som saknar internetuppkoppling kommer skolorna att behöva organisera särskilda lösningar.

Skollunch erbjuds dem som vill

Skollunch kommer att erbjudas för dem som önskar. Mer information om hur detta kommer att organiseras skickas ut i morgon fredag.

Observera: Extra studiedag för alla elever i morgon fredag 8 januari

Med anledning av ovanstående har barn- och skolförvaltningen beslutat om en extra studiedag för samtliga elever i grundskolan i morgon fredag 8 januari.

Berslutet är en extra försiktighetsåtgärd

Lunds kommun har redan vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för smittspridning i skolan. Beslutet fattas som en extra försiktighetsåtgärd i syfte att minska trängsel och minimera antalet möten under den ansträngda situation som just nu råder i Skåne.

Mer information

Mer information om vad som gäller inför fjärrundervisningen för årskurs 7–9 kommer att skickas ut från respektive skola under fredagen.

Här hittar du samlad information om vad som gäller för förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem