Fjärrundervisning för årskurs 7-9 på Nyvångskolan från och med imorgon onsdag 5 maj

4 maj, 2021

På grund av ett stort bortfall av personal på Nyvångskolan åk 7-9 har Barn- och skolnämndens presidium, i samråd med skolledningen, fattat beslut om att hela högstadiet på Nyvångskolan ska gå över till fjärrundervisning. Beslutet är fattat på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande att undervisning inte går att bedriva på plats i skolan.

Beslutet om fjärrundervisning gäller från och med onsdagen den 5 maj till och med fredag den 7 maj 2021 men beslutet kan komma att förlängas. Beslutet gäller inte grundsärskolan. 

Berörda vårdnadshavare får information via Unikum.