Extra studiedag för grundskolan den 8 januari

7 januari, 2021

I morgon, 8 januari, får elever i Lunds kommunala grundskolor en extra studiedag. Bakgrunden är den ökade spridningen av covid-19 och att det därför kan bli aktuellt med fjärrundervisning för årskurs 7–9.

Skolorna kommer att organisera fritids för de elever som har behov av det på den extra studiedagen, men däremot ställs skolskjutsen in. Studiedagen den 8 januari gäller för alla årskurser i grundskolan, medan grundsärskolan kommer att bedriva sin verksamhet som vanligt.

Beslut om övergång till fjärrundervisning för högstadiet

Lunds högstadieskolor kommer att bedriva fjärrundervisning från och med måndagen den 11 januari. Det har barn- och skolnämndens presidium beslutat i dag.

Mer information om beslutet att övergå till fjärrundervisning