Europa Direkt Lund har beviljats av EU-kommissionen

13 april, 2021

Lunds ansökan om att etablera ett Europa Direkt kontor i Lund har nu beviljats av EU-kommissionen i Sverige. Det betyder att Lund tar ännu ett steg för att stärka det europeiska och internationella arbetet i kommunen. Europa Direkt kommer att vara en samarbetspart till EU-kommissionen och Europaparlamentet.

Person som skriver i en bok framför EU-flaggan.Lunds kommun vill öka kunskapen om och minska avståndet till EU.” Det var ett av argumenten när kommunstyrelsen i oktober 2020 beslutade att Lund skulle ansöka om att bli värd för ett så kallat ”Europa Direkt”-kontor. I konkurrens med 21 andra ansökningar har Lund vunnit och ska nu etablera ett kontor till den 1 maj 2021.

– Med ett Europa Direkt-kontor, som är EU-kommissionens förlängda arm ut i unionen, kommer fler Lundabor att få ta del av alla möjligheter i det europeiska samarbetet och som anrik universitetsstad kommer vi än närmare EU. Lund har blivit utsedd av EU-kommissionen till Europas mest kreativa och kulturella stad och jag är mycket glad över beskedet att Lund får ett Europa Direkt-kontor som visar att även EU vill ha en direktkontakt mellan Lund, Bryssel och till andra ledande innovationsmiljöer på kontinenten, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Trelleborg och Malmö medfinansierar 

Bakom Lunds ansökan stod även Malmö stad och Trelleborgs kommun som också är medfinansiärer. Ansökan hade även stöd av ett flertal organisationer i Lund som Lunds universitet och Centrum för Europaforskning.

 Med Sveriges mest internationella universitet, en stark internationell prägel och invånare med många internationella kontakter är Lund en bra plats för ett Europa Direkt-kontor. Nu kan vi ta ytterligare steg i vårt internationella arbete, säger Anders Almgren (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Europa Direkt (EDIC) är ett nätverk av informationskontor som EU-kommissionen och Europaparlamentet driver på cirka 400 platser runtom i Europa och Sverige. De fungerar som lokala informationskontor som hjälper allmänheten att navigera bland EU:s regelverk, dokument, fonder och program. Europa Direkt-kontoren ansvarar verkar främst genom att arrangera events, konferenser, debatter och informationsaktiviteter om europeiska framtidsfrågor. Kontoren är fristående från kommissionen och verksamheten ska styras efter lokala prioriteringar och behov.

Europa Direkt vill bidra till stärkt samarbete och kunskapshöjning

 En verksamhet som Europa Direkt bidrar också till ett bättre europeiskt samarbete - något vi särskilt ser behov av efter ett år av pandemin. Europa Direkt har i detta sammanhang en viktig roll lokalt och regionalt för att dels bidra till en kunskapshöjning men också för att främja en diskussion om vilket Europa våra medborgare vill ha. Därför är jag glad över att Lund nu får ett Europa Direkt-kontor, säger Christoffer Nilsson, Kommundirektör.

Finansiering av Europa Direkt-kontoren kommer dels från EU, dels från de sökande. Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde den 7 oktober, att avsätta 400 000 kronor om året för Europa Direkt Lund. Ansökan gäller för perioden 2021 till och med 2025.

The Europe Direct Lund office has been approved by the EU Commission (this article in English)

Fakta om Europa Direkt informationskontor (EDIC)

  • Drivs av EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentet, lokala och regionala partners
  • Under perioden 2018-2020 fanns det drygt 440 informationskontor runtom i EU varav 14 i Sverige
  • Bidrar till Europeiska kommissionens och Europaparlamentets arbete med att sprida information om EU i syfte att kommunicera med allmänheten på lokal och regional nivå.
  • Syftar till att involvera allmänheten i EU-frågor genom att skapa en beständig miljö för nätverkssamarbete

Mer information finns på Europeiska kommissionens hemsida.